Tarafınız?
Fırtınapelerinler
43.27%
148 43.27%
İmparatorluk
44.74%
153 44.74%
Aldmeri Dominyonu
11.99%
41 11.99%
Katılımcı sayısı: 342 Oylar 100%