Elder Scrolls ve Thelema  

 
mertusta
(@mertusta)
İmparator

Selam kankiler, uzun süredir kallavi bir lore yazısı yazmıyordum. Bu yazımda kısmen yine lore yazısı yazmayacağım, bunun yerine Elder Scrolls evreninin Tribunallerinin daha doğrusu Morrowind'de oluşmaya başlayan karmaşık lore'un nereden esinlenildiğini ele alacağım. Yani Thelema'yı...

Kanun Kitabı veya daha bilindik adıyla Thelema öğretisi, Aleister Crowley tarafından oluşturulmuş bir teori ve özünde Do what thou wilt (istencini yap) inancına dayanıyor. Crowley 1875-1947 yılları arasında yaşamış biri ve mistik konularda önemli bir şahsiyet. A. Crowley'nin yaşamı hakkında burada detaylı bilgiye yer vermeyeceğim, kendisini google'da bulup inceleyebilirsiniz ve incelemenizi de tavsiye ederim. Tuhaf bir kişilik. Thelema'ya dönecek olursak, bu öğretinin ana kitabı The Book of the Law (Kanun Kitabı). Maddeler halinde bu öğretinin amacı listelenmiş kitapta, Türkçesini BU LİNKTEN okuyabilirsiniz. Çok uzun bir yazı değil.
İngilizcesi klasik İngilizce ile ve sembolik dilde yazıldığından anlaşılması ilk safhada güç olabiliyor hatta yanlış yorumlanabilir. Örneğin "do what thou wilt shall be the whole of the law" sözü, "ne halin varsa gör, istersen intihar et, istersen milleti katlet" gibi uç noktalara çekilebilir. Fakat o sözde bahsedilmek istenen asıl şey, "kişinin yapacağı eylemler, kanun kitabının sınırları içinde olacaktır". Kapalı bir anlam ile yazıldığı için bu gibi değişik sonuçlar çıkabilir, nitekim kitabın asıl amacı da bu, kitabı okuyan herkes kendisine göre sonuç çıkaracaktır ve herkesin anladığı kendinedir diyor. Genel anlamıyla Thelema budur. Yukarıda verdiğim linkteki hermetics.org sitesinden faydalanabilirsiniz. Oldukça faydalı bir site.
Peki bu Thelema nasıl oldu da ortaya çıktı? 

Crowley bir gün Mısır'a geziye gider. Orada otelde kalırken çeşitli ayinler yapar ve kendisini Aiwass olarak tanıtan bir varlığın kendisini yönlendirmesiyle üç günde Kanun Kitabı'nı yazar. Aiwass'ın bir cin mi olduğu, dahası gerçekten var olup olmadığı bilinmiyor. Bilinen tek şey antik Mısır tanrılarının inançlarını aktardığı.

Kanun Kitabı'nın Türkçe baskılısını bulamadım. Bu yüzden İngilizce kitaptan faydalandım, amazon gibi yerlerden temin edebilirsiniz. Veya hiç uğraşmayıp yukarıda verdiğim linkteki yazıyı da bastırabilirsiniz.

Bir diğer esin kaynağı ise Bhagavad Gita. Türkçe olarak anlaşılır ve temiz bir anlatıma sahip olan bulabildiğim tek kaynak Ömer Cemal Güngören'in çevirisini yaptığı ve Yol Yayınlarından çıkan Bhagavad Gita - Tanrının Şarkısı (Ekim-2001) isimli kitap. Sanskritçe yazılmış olan Hintlerin ünlü destanı Mahabharata destanının içinde yer alan bir şiir, aynı zamanda Hinduizmin dayanaklarından biri. Çünkü çok derin anlamlar barındıran felsefi bir yazı. Hindu inancına mensup olun olmayın, insana güzel öğütler veren ve okunmasını önerdiğim bir eser Bhagavad Gita.

Gelelim Elder Scrolls ve bu iki eserin benzerliklerine. İlk önce Thelema ile başlıyoruz.


The ending of the words is ALMSIVI

Çevirisini yaptığım Vivec'in Söylevlerinin her vaazının son cümlesi. Sadece 36. Vaaz hariç tüm vaazlar "The ending of the words is ALMSIVI" cümlesi ile son buluyor. 36. Vaazda ise "The beginning of the words is ALMSIVI" olarak tersine dönmüş durumda. Belki de sonun başlangıcı demeye getiriyor Vivec, kim bilir. Kanun Kitabı'ın son cümlesi ise "The ending of the words is the Word Abrahadabra."


Kalpa ve Aeon

Elder Scrolls evreni kalpalardan yani devirlerden oluşuyor. Yaşam diyebiliriz buna, bir devir sona erip başka bir devir başlıyor özetle yani canlılar ortaya çıkar, hakim güçler değişiyor. Kalpaları sonlandıran kişi ise Alduin'in ta kendisi. World Eater diye boşuna demiyorlar. Gerçekten de Cihan Yiyen biri, Alduin kıyamet kopartarak yeni bir yaşamın doğmasına sebep oluyor.
Örneğin şuanda mevcut kalpada insan ve elfler hakim güç. Bunun öncesinde Dreughlar egemendi.
Crowley'in öğretisinde ise bu kalpanın yerini Aeon alıyor. Tarih aeonlara bölünmüş durumda, her aeon kendi ilahi güçlerini ve kutsallığını barındırıyor. Yine Crowley'e göre içinde bulunduğumuz zaman Horus'un hakim olduğu çağ, Horus'tan önce Osiris, ondan önce de Isis hakimdi.


Three in One

Vivec'in Vaazlarının neredeyse tamamı Thelema'dan esinlenilmiş. Birinci vaazda Almalexia "'I am the Face-Snaked Queen of the Three in One" (Ben Üçün Birindeki Yılan Yüzlü Hatun) diyor. Buradaki üç aslında Tribunal, yani Almalexia, Vivec ve Sotha Sil'i kastediyor. Fakat aslında bu Hristiyanlık inancındaki üçlüden alınma; Father (Baba), Son (Oğul), Holy Spirit (Kutsal Ruh).


'For I have crushed a world with my left hand,' he will say, 'but in my right hand is how it could have won against me.'

Türkçesi ile; ‘Sol elimde bir dünyayı yerle bir ettim’ diyecektir, ‘lakin sağ elim bana galip geldi.’ Vivec'in Söylevlerinin Birinci Vaazının son bölümünde geçen bu cümle, Kanun Kitabının 3. Bölümündeki 72. dizeden alınmış;
I am the Lord of the Double Wand of Power; the wand of the Force of Coph Nia— but my left hand is empty, for I have crushed an Universe; & nought remains.' (Ben kudret çift asasının efendisiyim, Chöp-Nia kuvvet asasının; ama sol elim boş, zira ben kainatı ezdim & hiçbir şey kalmadı.)


Love Under Will

Belki de en çok dikkat çeken benzerlik bu. Vivec'in sürekli üstüne bastığı Love konusu Kanun Kitabında önemli bir konumda. Keza aynı şekilde Elder Scrolls evreninde Love, bireyin kutsallığa ermesi için önemli bir aşama. Sevgisi uğruna kendinden vazgeçmek, bir olmak; tüm bunlar Talos'ta görülebilir. Tiber Septim tüm Tamriel'i fetheden Kızıl Lejyon ordusuna yaptığı hitabette diyor ki; "You have suffered for me to win this throne, and I see how you hate jungle. Let me show you the power of Talos Stormcrown, born of the North, where my breath is long winter. I breathe now, in royalty, and reshape this land which is mine. I do this for you, Red Legions, for I love you." Bu satırları aynı zamanda Whiterun'daki Talos heykelinin önünde bulunan Heimskr tekrarlıyor.
Tiber Septim, tahtı ele geçirmesini sağlayan ordusunu çok seviyor ve Cyrodiil o dönemlerde çok sık ormanların olduğu bir coğrafya. İmparatorluğun merkezi olan bu bölgede haliyle askerler ormanlar yüzünden rahat yolculuk yapamıyor. Ve Tiber Septim ordusunu sevdiği için gücünü kullanarak Cyrodiil'in ormanlarını açık arazilere dönüştürüyor.
Kanun Kitabı'nın iki meşhur sözünden biri "Love is the law, love under will." Hemen üst maddede geçen vaazın bir sonraki cümlesinde Vivec, "Love is under my will only" diyor. Bu cümle doğrudan Kanun Kitabı'nın 3. Bölümünün 72. dizesinden alınma.
Buna ilaveten Yunan alfabesinin Gematria'sı olan Isopsephy hesaplamasında Love (Agape) ve Will (Thelema) kelimelerinin sayısal karşılığı 93. Yani ikisi de aynı sayısal değerlerde. (Not: Isopsephy'nin Türkçe tam karşılığını bulamadım ama buna en yakın olarak Ebced hesabını örnek verebilirim.)

Thelema Yunanca yazılışı; Θέλημα // Agape Yunanca yazılışı ἀγάπη


Mythic Dawn Örgütü

Elder Scrolls IV: Oblivion oyununda antagonist bir örgüt olan Mythic Dawn, gizli yollarla Mehrunes Dagon'ın Tamriel'i işgal etmesine ön ayak oluyor. Çeşitli ritüeller yapıyorlar ve bum! Açtıkları portallar sayesinde Big Boss Dagon İmparatorluk Şehrine iniyor. Mythic Dawn, Şafak Kültü veya Efsanevi Şafak Kültü denen bu örgüt, Aleister Crowley'in Thelema'yı oluşturmadan önce üyesi olduğu Hermetic Order of the Golden Dawn (Altın Şafak Hermetik Cemiyeti) isimli okült örgütten esinlenme.


Vaaz 29

Vivec'in Söylevlerinin en tuhaf ve anlaşılması zor vaazlarından biri 29. vaaz. Çeşitli sayısal değerler ve kelimeler içeren bu söylevi anlamak için biraz kafa yormak lazım lakin burada o vaazdaki sayıların ne anlama geldiğini açıklamayacağım. Vaazları çevirdiğim sırada 29. vaaza geldiğimde çevirince ne olduğunu hepimiz anlayacağız. Şimdi, 29. vaazda bazı terimler ve yanında sayılar var, ve de her sayının aslında bir anlamı var. Bu vaazdaki gizli mesaj şu; her satır bir vaaza denk geliyor. En sondaki kelime ise o vaaz içindeki kelime. Mesela 6. Walking Ways 266 diyor. 6. Vaazın 266. kelimesini alın kenara yazın. Tüm 36 maddeyi tamamladığınızda ortaya bir mesaj çıkıyor.

"He was not born a god. His destiny did not lead him to this crime. He chose this path of his own free will. He stole the godhood and murdered the Hortator. Vivec wrote this."

O tanrı olarak doğmadı. Kaderi onu bu suça yönlendirmedi. Kendi iradesiyle kendi kaderini çizdi. Tanrısallığı çaldı ve Hortator'u öldürdü. Bunu Vivec yazdı.

Buna benzer şekilde Kanun Kitabında'da sayıların anlamsal karşılıkları var. Örnek olarak şunu verebilirim;

"That stélé they shall call the Abomination of Desolation count well its name & it shall be to you as 718." (Bu tabloya merhametsizliğin korkusu diyecekler, isimlerini iyi say & senin için 718 gibi olacak.)


Boethiah is the secret flame

Söylevlerin 6. vaazında üçüncü satırda geçen dizede şu yazar: "Mephala and Azura are the twin gates of tradition and Boethiah is the secret flame." (Mephala ve Azura geleneğin iki sütunudur ve Boethiah da saklı ateşidir.) Secret flame yani gizli ateş, Kanun Kitabı'nın 1. Bölüm'ün 16. dizesinde geçiyor: "But to him is the winged secret flame, and to her the stooping starlight." (Ama kanatlandırılmış gizli alev onundur ve aşağıya düşen yıldızı ışığı da onun.)
Ha bir de Gandalf var gizli ateş kullanıcısı.

Tribunal ve Thelema'nın Üçlüsü

Kanun Kitabı üç bölümden oluşuyor. İlk bölümün konuşmacısı (veya Aleister Crowley'e sözleri aktaran) Nuit'tir. İkinci konuşmacı Hadit, üçüncü ise Ra-Hoor-Khuit'dir.
Nuit dişil, Hadit ise eril özelliklere sahiptir. Ra-Hoor-Khuit ise daha farklı bir yapıya sahip. Buna birazdan değineceğim. Şimdi benzerlik şurada, Tribunal'de Almalexia dişil, Sotha Sil eril ve Vivec ise erdişi. Yani cinsiyeti yok. Evet, çoğu yerde geçmez Vivec'in cinsiyetsizlik hali, tabi sonradan eril olmuştur fakat yumurtasından çıkmadan önce (fiziksel şekle bürünmeden önce) bir cinsiyeti bulunmuyordu. Almalexia ve Nuit'in benzerliği şurada, Nuit Lady of the Stars olarak hitap edilir, Almalexia'da aynı şekilde yıldızlarla ilişkilendirilmiştir.
Sotha Sil ise Hadit'e denk düşüyor. Hadit'in insanın kromozomlarının bulunduğu sperm ve yumurta olarak bahsedilir. Aynı şekilde Vaazların ilkinde Çıban Tacirinin karısının rahmine sperm yerleştiren kişi Sotha Sil'dir. İşin daha enteresan yanı, Hadit'in sembollerinden biri Sothis yıldızıdır. İsim benzerliğinin bu kadarı 🙂
Geldik Vivec reyize. Vivec ise sonuncu Ra-Hoor-Khuit'in karşılığı oluyor. Crowley'in söylediğine göre beş köşeli alev yıldızı Ra-Hoor-Khuit'i sembolize ediyormuş. Nitekim 2. Vaazda Vivec'in yıldıza benzediği aktarılır;
"Bu noktada kimisi Vivec’in bir yıldız gibi şekillendiğini (kollar, bacaklar ve kafa) ama yarı gölgeden yoksun olduğunu söylediler, diğerleri ise kayıp formların dirilişi gibi gözüktüğünü söyledi."

CevapAlıntı
Gönderildi : 19 Ocak 2016 11:10
Malkoçoğlu
(@malkocoglu)
Kadim Konsey

Hele şükür yayınladın, eline sağlık. 😛

CevapAlıntı
Gönderildi : 19 Ocak 2016 11:43
Xeobrats
(@xeobrats)
Üye

Uzun zamandır takip ediyordum forumu, yeni üye oldum. Güzel yazı olmuş eline sağlık

CevapAlıntı
Gönderildi : 19 Ocak 2016 13:29
Aldebaran
(@aldebaran)
Üye

Gerçekten mükemmel. Hayran olduğum evrenin böyle sağlam köklere dayandığını bilmek beni mutlu ediyor. LOTR, WoW gibi fantastik evrenler beni çok etkilerdi ama TES gerçekten bambaşka ve bence hepsinden bir adım önde.

CevapAlıntı
Gönderildi : 19 Ocak 2016 16:01
Khajiit1903
(@khajiit1903)
Üye

Eline sağlık [member=3]mertusta[/member]. Çok güzel yazı olmuş. 🙂

CevapAlıntı
Gönderildi : 19 Ocak 2016 16:24
Nebula
(@nebula)
Üye

Forumun en faydalı konularından biri zira işin en derinindeki felsefeye inilmiş. Zaten şu "sevgi" olayı evrendeki her şeyi iyi gören (şeytan dahil) spiritüalist felsefeyle bağlantılı ki "sevgi" kelimesi spiritüalistlerin ağzından düşmeyen bir kelime. Yine bu bağlamda dünyada çokça felsefeye etki eden mistik Uzakdoğu Hint felsefesinin izleri var. Ayrıca Golden Dawn şeysini de güzel yakalamışsınız 🙂
Zaten Aleistler Crowley gibi kötülükte idol bir adamın bu felsefeden etkilenmemesi kaçınılmazdı, zira temelde bağdaşıyor bunlar.

CevapAlıntı
Gönderildi : 19 Ocak 2016 16:36
Malkoçoğlu
(@malkocoglu)
Kadim Konsey

Bu yazıdada görebildiğiniz üzere Elder Scrolls Evreninin diğer fantastik evrenlerden ne kadar üstün ve kaliteli olduğunu görebiliyoruz. 😉

Mertusta'nın aksine ben sadece Love ve Thelema'nın Elder Scrolls Evreninde nasıl bir önem tuttuğunu şu yazıda yazmıştım; http://www.elderscrollsturk.com/forum/elder-scrolls-lore/chim-love-ve-amaranth/

https://sites.google.com/site/thelemaforbeginners/home/4-love

"O tanrı olarak doğmadı. Kaderi onu bu suça yönlendirmedi. Kendi iradesiyle kendi kaderini çizdi. Tanrısallığı çaldı ve Hortator'u öldürdü. Bunu Vivec yazdı." Cümlesindeki "irade" sözü aslında Vivec'in aşkının doğru iradesiyle çizdiği kader. 🙂

TESLore'dan Anonymous_Mononymous adlı yazarın Liber AL vel Legis yani Kanun Kitabından çıkardığı cümlelerle 36 Lesson of Vivec yani The Book of the Love arasındaki benzerlikleri buraya atayım;

Sermon 3

Vivec felt that his mother was afraid, and so consoled her. 'The fire is mine: let it consume thee, And make a secret door At the altar of Padhome In the House of Boet-hi-Ah Where we become safe And looked after.'

Bölüm 3 Satır 38

The light is mine; its rays consume Me: I have made a secret door Into the House of Ra and Tum, Of Khephra and of Ahathoor. I am thy Theban, O Mentu, The prophet Ankh-af-na-khonsu!


Sermon 1'deki;

'For I have crushed a world with my left hand,' he will say, 'but in my right hand is how it could have won against me. Love is under my will only.'

Cümlesinden ek olaraktan sanırım birde şu bulunuyor;

"Invoke me under my stars! Love is the law, love under will."

The Thelema Device

A handy device to wrap your head around all of this:

I AM AND I ARE ALL WE

+

Love is the law. Love under will.

=

I ARE ALL WE is the law. I ARE ALL WE under I AM.


I ARE ALL WE.
God is Love.
COME TO THE HOUSE OF WE.
God is Love.
ONE WORLD IN SPIRIT I AM.
God is Love.


Not: Çoğu Üniversite kütüphanelerinde Kanun Kitabının Türkçe versiyonunu bulabilirsiniz.

CevapAlıntı
Gönderildi : 20 Ocak 2016 07:00
LorkhaN
(@lorkhan)
Kadim Konsey

Eline sağlık,daha önce bağlantılı olduklarını söylemiştin,ayrıntılı açıklaman çok iyi olmuş.

CevapAlıntı
Gönderildi : 20 Ocak 2016 07:09
mertusta
(@mertusta)
İmparator

Okuyan herkese teşekkürler. Bunun bir de Hint destanı Bhagavad Gita tarafı var ama onu yazmayı üşeniyorum 😛

CevapAlıntı
Gönderildi : 2 Şubat 2016 21:25
Folcred
(@folcred)
Üye

Ben bunların satanistlere bağlanacağını hiç düşünmemiştim.  😮

CevapAlıntı
Gönderildi : 31 Ekim 2016 12:00
kryssig
(@borgarne)
Kadim Konsey

Satanistler değil, Okültistler.

CevapAlıntı
Gönderildi : 4 Kasım 2016 11:31
Folcred
(@folcred)
Üye

İkisi de farklı olsa dahi bu kitapları yazan adamın Satanist olduğunu düşünüyorum.

CevapAlıntı
Gönderildi : 4 Kasım 2016 17:02
rhesne
(@rhesne)
Üye

Zaten kalpa aeonun sanskritçe karşılığıymış.İbrani dilinde ise olem diye yer alıyormuş.

CevapAlıntı
Gönderildi : 5 Ocak 2018 05:09