Discord Sunucumuza Katılın!

Forum üye alımına ve yeni ileti gönderimine kapatılmıştır. Tüm sorularınızı Discord sunucumuzda sorabilirsiniz.

Ateş ve Çelik [İptal Edildi]

Sayfa 8 / 9
 
(@aethel)
Üye

Tur bitmiştir. Yarın ordular, harita ve diğer şeyler güncellenecektir.


-Batı Resdayn Krallığı, Rüzgârtepe Tapınakçıları'nı yararak Doğu Resdayn Krallığı'na saldırdı ve savaşları kazandı. 

-Balyozyurt Tapınakçıları, doğuya ve batıya genişledi. Ayrıca güneyden de toprak parçası alarak denizle bağlantısı oldu ve Yüce Kutsal'dan destek alabilecek konuma geldi.

-Shornhelm Krallığı, topraklarını doğuya doğru genişletti. Northpoint ve Evermore ile savaşa girdiler.

-Farrun ile Evermore ittifağa gittiler ve Enginyurt ile, savaşın habercisi olan sınır çatışmaları yaşandı. Evermore halkı, ırkdaşlarına karşı olan bu husursuzluklardan rahatsız.

-Matemhisar, kendi krallığında bulunan Tapınakçı topraklarından güneyde olanı yedi.

-Abagarlas Krallığı, Silvenar'ı ve batısındaki toprakları ele geçirdi. Falinesti ile aralarında savaş var.

-Saltanatçılar Klanı, Ecdadların Tapınakçılarla savaşından faydalanıp donanmayla yelken açtı. Stros M'Kai hedefti ama yolda cayarak Stros M'Kai'nin batısındaki 3 adaya ilerlediler ve buraları ele geçirdiler.

-Pelletine, Aşağı Anequina'ya saldırı toprak aldı. Anequina, sert bir şekilde uyarıp toprağı geri istese de, Bravil-Leyawiin'in müdahale edeceğini düşünen Pelletine, bunu reddetti. 

-Veraset savaşlarının olduğu Falkreath'ta, şehire sahip olan en küçük kardeş Sigurd Eriksson, şehirde Skyrim'e bağlanmak için oylama talep etti. Tüm şehirde gerçekleşen oylama sonucu, devlet İmparatorluk'tan ayrılarak Skyrim'e bağlanmış bulunmakta. Fakat devletin çeşitli köşelerinde toprakları olan Sigurd'un ağabeyleri, bu bağlanmayı kabul etmediklerini bildirerek Enginyurt'tan adalet talep ettiler. Enginyurt henüz cevap vermiş durumda değil.

-Aforoz sonucu Yalımlar, açlıktan kırılmakta.

-Alinor ile Auridon arasında bir kraliyet evliliği gerçekleşti. Alinor prensesi, artık Auridon gelini.

2. Tur başlamıştır. İyi RP'ler! 

CevapAlıntı
Konu başlatıcı Gönderildi : 14 Kasım 2017 18:02
(@muhamet4434)
Üye

Savaşın havası geçeli aylar olmuştu. Sınırlarım genişlemiş, Falkreath'da bana katılmıştı. Lakin ülke çok zayiyat ve ekonomik kayıp vermişti. Bundan dolayı reform ve ülke içinde geliştirme faaliyetlerinde bulunmalıydım. Öncelikle, tüm meclisi topladım ve ekonomik kararlar alınması için, konuşmalar yaptık. Dört saat süren toplantıda, önemli notlar ve gerekli önlemler alındı. Ülke içinde, gerekli güçler için yenilik yapıldı. Ekonomi başı ve Askeri Kumandan'ın aldığı notlar şunlardı ; 

Ekonomik kararlar

1-) Falkreath topraklarının verimli ormanlarından faydalanmak için, bölgeye orta boyutta üç kerestehane ve bıçkıevi kurulacak.

2-) Savaştaki ülkelerden antlaşma koparmak daha kolay olacağı için, zengin bir krallık olan Daggerfal ile dostluğa gidilecek. Genel bir mühimmat, malzeme, lojistik antlaşması imzalanacak.

3 -) Ulu Kaya'da, ikili siyaset izlenecek. Shornhelm ve Northpoint'le genel bir ticaret antlaşması imzalanacak. İki ülkeyede, silah ve zırh satılıp. Genel bir, deniz ağı ticareti oluşturulacak. 

4 -) Sancaktarlardan alınan vergi, devletin genel harcamaları için %7 arttırılacak.

5 -) Cyrodiil ile ara iyi tutulup, Güney'e karşı ılımlı politika izlenecek. Özellikle, mağdur düşmüş Anequina ve Bruma'ya, bol bol genel malzeme kervanı yollanacak.

6 -) Çiftçi vergisi genel masraflar için %5 arttırılacak.

7 -) Vadikent'teki, balık ve şarap üretimini arttırmak için hazineden şehre 600 yüce septim yatırım yapılacak.

8 -) Wayrest'te, övgü ve itibar mektupları yollanıp şehir ile bol bol malzeme ve lojistik ticareti yapılacak.

9 -) Miğferyeli'ndeki ticaret limanının büyütülmesi için 500 yüce septim yatırım yapılacak.

10 -) Doğu Krallığı şirketi ile tezgah ücreti ve vergi anlaşması imzalanıp, Skyrim'in ekonomisi küresel bir alana taşınılması için hamleler yapılacak.

11 -) Akçay'daki tarım alanlarını genişletip, Rorik Köy'ün onarılması için 500 yüce septim yatırım yapılacak. 

12 -) İşsizler her şehirde yer alan, devlet bürolarında kayıt altına alınıp, devlet işlerinde çalıştırılmak üzere Miğferyeli, Vadikent ve Falkreath'a yollanacak.

13 -) Falkreath - Cyrodiil yolunun güvenliği içi bölgeye, 500 asker sevk edilecek.

14 -) Ticaret yollarındaki devriye sayısı iki katına çıkarılacak.

15 -) Tüm Mevkibeyleri, kasaba ve köylere üretimin arttırılması için 100 Yüce Septim harcama yapacak.

16 -) Miğferyeli'ne demir - deri - kereste imalathanesi kurulacak. 

17 -) Azınlıklara, %5 fazladan vergi yerleştirilecek.

18-) Çiftçi, köylü ve alt tabaka zulmeden toprak sahipleri ve soylular ağır şekilde cezalandırılacak.

19 -) Halkımız bilinçli tüketime teşvik edilecek.

20 -) Akçay'da, Cyrodiil'in ticaretinden faydalanmak için şehir dışında büyük bir pazar inşa edilecek.

21 -) Akçay'da, isyan eden klanların tüm mallarına, çiftliklerine el koyulup işletilmesi için mülkler en sadık klanlardan birisi olan Kalkankıran'lara verilecektir.


Askeri kararlar

1 -) Yeni ordunun toplanması için, askerliğe hevesi olan, fiziği yerinde olan gençler orduya alınacak.

2-) Kışlalardaki eğitmen ve subay sayısı arttırılacak.

3 -) Nüfusen kalabalık köylere, asker toplamak için eğitmen ve subaylar yollanacak. 

4 -) Acemiler bol bol tatbikat yapıp, devriyelere yollanacak.

5 -) Askeri eğitmen ve subayların maaşlarına %4 zam yapılacak.

6 -) Hem silah ticareti hem de ordunun masrafları için, Miğferyeli'nde büyük bir Top - Silah - Zırh - Ok fabrikası kurulacak. Ve Skyrim'in en iyi demircileri, başkentte toplanacak.

7 -) Yeni askere alınan gençlerin eğitimini, savaş tecrübesi geçirmiş komutanlarımız üstlenecek.

CevapAlıntı
Gönderildi : 15 Kasım 2017 15:10
(@folcred)
Üye

Başkentten baş ordu müfettişine, orduya 5.000 okçu almasını ve bunun için 1.500 Rothmore Altını harcamasına, ve orduya 5.000 piyade alması için de 2.500 Rothmore Altını harcamasına da izin verildi. Bununla beraber hükümet, 7.800 paya sahip olan hazinenin 7.750 miktarı harcandı. Ekonominin denkleştirilebilmesi ve siyasi ilişkilerin düzeltilebilmesi için, Kral Borgas'a elçi olarak ona karşı savaşmış olan Edvard de Rothmore, Wayrest ile de anlaşabilmek için March de Rothmore görevlendirildi.

Bununla beraber, Edvard de Rothmore'nin başkente gönderdi 55 hafif gemi, limanlarda tekrar tamirata alındı ve hasarları giderilmeye başlandı. Ayrıca Folcred de Rothmore, isminden "de," ünvanını attığını ilan etti. Bunun için de gerekçe olarak burcuna çıktı ve şu konuşmayı yaptı.

"Harmanlanmış bir çok kültür yüzünden bu hâle gelen bu ünvan, Bretonnik ve Nord dilinden gelen -oğlu, -lı ekini karşıladığı için ünvanımızın eki olarak hane genelince kullanmayı bırakıyor, artık sâde ve resmi bir şekilde detaya bulaşmadan ünvanımızı kullanacağımızı ilan ediyoruz. Eğer isterlerse ülkenin soylularının da bu kurala uyması doğru olacaktır, binâenaleyh, onları da kampanyamıza davet ediyoruz. Halkdan bulunan ve soyada sahip olmayan kişilerinde nüfus bürosuna gidip, kendilerine soy adı almaları önem ve rica olunur."

Önem arz eden hareketler ve harekatlar;

1) Rothmore Kalesi'nin başkent olma durumu meclisce kararlaştıracak ve bu süreç gerçekleşesiye kadar bölgede bulunan ne kadar haydut varsa hepsi darma duman edilecektir.

2) Wayrest-Daggerfall ticaret yolu, tüccarlarımızın yeni odağı olan Skyrim, Issızkent ve Nehirmızrak'a taşınacak, ayrıca Doğu Skyrim ile antlaşılabilir ise onlar da bu ticaret paktına dahil edileceklerdir.

3) Shornhelm-Northpoint ticaret yolunun ele geçirilmesi arz ve önem bildirdiğinden, onlara karşı savaş sebebi aranacak ve ön yüz olarak iyi, ılımlı politika sergilenecektir. 

4) Devlette işsiz olarak bulunanlar, derhâl devlet bürosuna dahil edilerek iş kazandırılacaktır.

5) Rothmore Kalesi ve Meir Darguard'da demir, çelik, bakır üretimi için halk teşvik edilecek, tarıma münasip olmayan alanlar, halktan devralınarak devlete bahşedilecektir ve halkın malı da aynen ona iade edilecektir.

6) Rothmore'de genel bir haydut kampanyası başlatılacak, haydut liderleri olan Kızıl Guthrad, Kızıl Erik, Çatalsakal Sweyn ve Baron Viborg'un kellesi için 250 altın ödül verilecektir.

CevapAlıntı
Gönderildi : 15 Kasım 2017 15:22
(@aethel)
Üye

@muhamet4434

Gelirler:

Düşenhançer ticaret antlaşması; aylık +105 Yüce Septim

Shornhelm'e silah satışı; aylık +210 Yüce Septim

Sancaktarlara vergi arttırımı; aylık +30 Yüce Septim

Çiftçilere vergi arttırımı; aylık +5 Yüce Septim

Wayrest ticaret antlaşması; aylık +105 Yüce Septim

Doğu İmparatorluğu Şirketi ticaret antlaşması; aylık +50 Yüce Septim

Azınlıklara vergi arttırımı; aylık +5 Yüce Septim

Akçay pazarı geliri; aylık +30 Yüce Septim

Daha büyük Miğferyeli limanı; aylık +30 Yüce Septim

Akçay tarım alanı geliştirmesi; aylık +300 erzak

İşsizliğe çare; aylık +10 Yüce Septim

Artan üretim; aylık +5 Yüce Septim

Tahta üretimi; aylık +300 kütük tahta üretimi

Balık üretimi; aylık +1.000 erzak

Şarap üretimi; dış ticarette aylık +10 ekstra Yüce Septim

Harcamalar:

Falkreath fabrikaları; -200 Yüce Septim

Vadikent'e yatırım; -600 Yüce Septim

Miğferyeli'ne yatırım; -500 Yüce Septim

Rorik Köy'ün onarımı; -1.500 Yüce Septim

Eyalet yatırımları; -500 Yüce Septim

Miğferyeli imalathaneleri; -300 Yüce Septim

Akçay pazarı; -100 Yüce Septim

Subaya yatırım; -100 Yüce Septim

Subaya zam; -5 Yüce Septim

Top ve silah fabrikası; -3.000 Yüce Septim

Askeri Reformlar:

Gönüllü asker; aylık +100 gönüllü asker

Acemi tatbikatı; savaş sırasında gözcüler daha etkili

Savaş tecrübeli komutan; askerler savaşta %1 daha etkili


@folcred

Ticaret ağı; aylık +200 Rothmore Altını

Maden çıkarımı; aylık +100 Rothmore Altını

İşsizliğe çare; aylık +10 Rothmore Altını

Haydut temizliği; aylık +150 Rothmore Altını

Haydut avı; -1.000 Rothmore Altını

Savaş sebebi araması; -50 Rothmore Altını

Politik Hamleler:

Bölgede düzen; savaş sebebi elde edildi

CevapAlıntı
Konu başlatıcı Gönderildi : 15 Kasım 2017 15:54
(@folcred)
Üye

Edvard Rothmore, nihayet maiyetiyle beraber Miğferyeli'ne ulaşmıştı. Miğferyeli'nde yaşayan insanlar, genelde bu giyimde insanlar görmemişlerdi. Onlar daha sâde, daha az gösterişsiz ve daha hoş buldukları kıyafetleri giydikleri için bu adamların elçi olduklarını tahmin etmişlerdi. Edvard Rothmore, yaşlı ve saçları hafifçe grileşmeye başlayan bir adamdı. Yanında muhafızları ve Fırtınapelerin askerleri de eşlik ediyordu. Halk, onların yanında askerlerin gezdiğini de görünce onların elçi olduğunu gerçekten öğrendiler ve geleneklerine uygun bir saygıyla karşılayıp yolları açtılar ve merakla gidişlerini izleyip, lafa koyuldular.

Edvard Rothmore, Skyrim sanatlarını basit bulurdu fakat Miğferyeli eşsiz bir yapıydı. Bu yüzden mülklerini Nord mimarlarına yaptırmak istediğini hissediyordu, nihayet kale kapılarından içeriye girdikten sonra Kral Borgas'ın dairesinin önüne muhafızlarla berabet gelip, Kral Borgas'ın onları içeriye kabul etmesini beklediler.

CevapAlıntı
Gönderildi : 15 Kasım 2017 16:37
(@muhamet4434)
Üye

Borgas gece gündüz reformlar ve askeri yeniliklerle uğraşmış, gerekli notlar alıyordu. Kral işleriyle ilgilenirken Kahya Raynald, önünde diz çöktü.

''Majesteleri, Edvard Rothmore ve maiyeti sarayınıza geldi. Sizinle bir kaç konu hakkında istişare etmek istiyorlar belli ki. İzniniz var mıdır?''

Borgas, ayağa kalkar. Son derece sert bakışları, insanı görür görmez ürpertiyordu. İki elini arkasında birleştirerek ayağa kalkar. Soğuk bir tavırla başını sallar. 

''Gelsinler. Siz masayı ve odaları hazırlayın.''

CevapAlıntı
Gönderildi : 15 Kasım 2017 16:48
(@folcred)
Üye

Edvard Rothmore, içeri girdiğinde maiyeti ile eş zamanlı bir şekilde Kral Borgas'ın önünde yarım olarak bellerini büktüler. Edvard Rothmore, sessizliği bozmak istedi çünkü Kral Borgas, normal olarak sert bakmıyordu. Öfkeli olduğu düşünülmüştü.

"Çok önemli bir mesele olduğunu söyleseydiniz haşmetmeâb, biz bekleyebilirdik. Fakat bizi içeriye alıp dışarıda bekletmemeniz sizin gibi başarılı bir hükümdara oldukça yaraşıyor. Ben Edvard de Rothmore haşmetmeâb, emrinize amadeyim."

Kral Borgas'ın bakışları, onların ne düşündüğünü merak ediyordu ve Edvard de Rothmore, sessizliği tekrar bozdu ve bu sırada masa hazırlandı, Edvard de Rothmore, krala doğru baktı ve kral, oturmaları için başını salladı. Edvard de Rothmore, Kral Borgas'ın gözlerinin içine baktı.

"Gelmemizin sebebi çift taraflı bir ticaret antlaşmasıdır lordum. Eğer uygun görüyorsanız ekselansları, Kral Folcred Rothmore'nin teklifini size sunacağız."

CevapAlıntı
Gönderildi : 15 Kasım 2017 16:54
(@muhamet4434)
Üye

Borgas, parmaklarını çıtlattı. Yaşı ilerledikçe büyüye kalıbı ve geniş omuzları, dikkat çekiyordu. Bazılarına göre Borgas büyüdükçe, Atası Torrhen II'ye benzemeye devam ediyordu. Günden güne sertleşiyor ve kuvvetleniyordu. 

''Demek ticaret antlaşması? Devletim için reform yapıyordum. Ve gözümü, Batı zenginliğine çevirmiştim.''

Önündeki üzüm salkımlarından, iki üzümü ağzına atar

''Bunu yapmak, iki tarafın işine gelir. Lakin, benimde belli şartlarım vardır. Tüccar gemilerinden liman vergisi kesilmeyecek ve Issızkent'ten geçen ikmal hatlarındaki kervanlarımdan, geçiş ücreti alınmayacak. Bu şartlarda, teklifini kabul ederim. Edvard Rothmore. Şayet hanedanımın ilişkileri Ingmarssen'ler ile iyiydi. Belki orijinal olmayan kadın soyları ile de aramı iyi tutabilirim.''

Borgas'ın sesi, soğuk ve etkileyici çıkıyordu.

CevapAlıntı
Gönderildi : 15 Kasım 2017 17:10
(@folcred)
Üye

Edvard Rothmore, pazarlıkçı ruhuyla düşündü. Kralın misafirlerine zarar vermeyeceğini bilerek, rahat bir şekilde düşüncelerini belirtmek istedi fakat konuşmadan önce üç kez düşündü. Çünkü diplomaside yanlışın affı yoktu.

"Yerinizi bilmenizi tavsiye ederim ekselansları, niyetim hakaret değildir fakat sınırlardan ve denizden kapitülasyon versek bile tamamen ücretleri indiremeyiz. Bu bizim kaybımıza ve sizinde antlaşmaya göre gelişememenize sebebiyet verir. Kral Folcred Rothmore, Daggerfall'ın ticari gücünü ve gelirini dağıtıp aşırı büyük bir güç haline gelmemeleri için ticareti Skyrim'e çekmeyi amaçlıyor. Bu durumda Issızkent, Nehirmızrak ve Miğferyeli gibi yerleşkeler de diğer topraklara oranla daha çok önem arz edecek.

Dediğim gibi size kapitülasyonlar verebiliriz fakat tamı tamına bir kapitülasyon veremeyiz, bunun sebebi ise ticaret ve gümrükten elde edilecek vergilerle ticaret yollarının geliştirilecek olması bizim ve sizin oldukça işinize yarayacaktır. Orijinal Ingmarssen Hanesi'nin kadın soyunu devralmış olabiliriz, lakin bu artık sizinle bizim yeni bir defter açacağımıza tekabül etmektedir. Nitekim Kral Folcred Rothmore, Skyrim üzerinde bir saldırmazlık paktı bile kurulabileceğini düşünmektedir. İyi niyetimizi suistimal etmeyeceğinize eminiz."

CevapAlıntı
Gönderildi : 15 Kasım 2017 17:17
(@muhamet4434)
Üye

Borgas, derin bir nefes verir ve alttan dudağını ısırır

''Lord Edvard. Ben yerimi de bilirim, haddimi de. Oldu ki, dediklerinizin de farkındayım. Daggerfal'ın rahat durmayacağını, çeşitli hamleler ile sürekli hareket halinde olacağının farkındayım. Alinor ve doğudaki vasallarıyla yakında yaşayacakları problemler, kendilerini daha tehlikeli hale getirecek. O vakit, sizinle daha hafif şartlarla anlaşalım.''

Majesteleri, kahyasına doğru başını sallar. Kahya iki bardak şarap getirir. 

''O vakit isteyeceğim şu. Vergileri kaldırmak yerine indirim yapın. Kuzeyli tezgahtar ve kervanlara, %20 daha az vergi kesmeniz ve gümrük vergilerinde ise maden ve gıda satışında, ücret almamanız icab eder. Bunların karşılığında, ben de ticaret yollarının denetimini ve güvenliğini sağlayıp, haydut ve çapulcu akınlarından Skyrim yollarını arındıracağım. Kral Folcred'in ise saldırmazlık paktını ilerleyen zamanlarda ilişkilerimiz düzeldiğinde değerlendireceğim.''

CevapAlıntı
Gönderildi : 15 Kasım 2017 17:35
(@aethel)
Üye

Yakalanan hırsızlar, mücahitler eşliğinde meydana getirildi. Bir konuşma yaptım.

"Bu hırsızlar, dini eserlerimizi çalmaya çalışırken yakalandı. Tanrıların evinden!"

Halk yuhalıyordu.

"Talos'un muzaffer erleri, daha birkaç gün önceye kadar Morthal dağlarında şehit düşmüşken hem de! Bu hırsızların, ne ülkeye, ne Tanrılara, ne de erlere saygısı vardır. Bu yüzden onları cezalandırmak icap eder. Biz bedenlerini cezalandırırken, Stendarr ruhlarını affetsin. Dokuzlar bizi korusun."

Halk bir ağızdan "Dokuzlar bizi korusun." diye mırıldanmaya başladı. Ardından kafamla Binbaşı Heahmund'u onayladım. Binbaşı geri çekilerek elindeki kırbaçla hırsızı kamçılamaya başladı. Her darbede, hırsızın sesi tüm meydanı inletiyordu. Halk ise ibret alarak, sessiz bir şekilde izliyordu. Ben ise ufuğa doğru, kararlı bir şekilde bakıyordum.

CevapAlıntı
Konu başlatıcı Gönderildi : 15 Kasım 2017 17:36
(@folcred)
Üye

Edvard Rothmore, başını sallayarak maiyetine doğru baktı. Maiyeti, bu şartları oldukça hoş bulmuştu ve bu yüzden hevesli yüz ifadelerine sahiptiler. Edvard Rothmore, maiyetine sandığı getirmelerini emretti. Maiyetinden kollu kuvvetli iki kişi, ancak taşıdıkları sandığı masanın üstüne koydular.

"Kral Folcred Rothmore'nin size armağanıdır lordum, miras olarak bizim elimize geçtiyse de yeri burasıdır. Antlaşmanızı zevkle kabul ediyor ve sizin için hazırlattığım antlaşma parşömeninin de beklediğimiz gibi olduğunu itiraf ediyorum. Dostluğumuz daim olsun."

Sandık çok ağırdı ve oldukça genişti, içinde Lord Ingmarssen'in efsanevi balyozu bulunuyordu. Kral Borgas'ın bu tür ağır silahlara ilgi duyduğunu Rothmore diplomatları oldukça iyi biliyordu, buraya gelmeden önce onun hakkında bilgi almıştılar.

Lord Edvard Rothmore, maiyetine parşömeni getirmeleri için bakındı. Nihayet, küçük bir sandıktan parşömen kağıdı çıkartıldı ve şartlar yazıldı. Lord Edvard Rothmore, Kral Folcred Rothmore'nin mührünü bastı ve imzaladı. Parşömen, Kral Borgas'ın önüne gelmişti.

CevapAlıntı
Gönderildi : 15 Kasım 2017 17:44
(@muhamet4434)
Üye

Borgas ayağa kalktı ve sandığın için açtı. Üzerinde Ingmarssen tamgalı, kadim Arnold'un Batı Harbi'nde kullandığı savaş balyozunu görünce yüzünde hafif bir tebessüm belirdi. Balyozu kullanmak için, üç asker çağırdı. Askerler, duvarda asılı geniş çelik kalkanı üç kişi tuttu.Borgas balyozu sıkıca kavradı ve silahı iki eliyle, havada döndürüp tüm gücüyle, çelik kalkana geçirdi. Üç kalıplı asker sendelenirken, çelik kalkan yamularak yere düştü. Borgas, balyozu askerlere uzatarak.

''Şu balyozu, tahttın üzerine asın. Asınki bu saraya gelenler gayrı atalarımızın ne kadar kuvvetli ve güçlü olduğunu idrak edebilirsin.''

Borgas tekrardan masaya oturur, keyfi yerine gelmişti. Yavaşça ticaret paktını inceleyerek, mührünü parşömene vurur.

''Hediyeniz ile gönlümü okşadınız Lord Edvard. Umarım, dediğiniz gibi dostluğumuz sağlam temeller üzerine oturur.''

CevapAlıntı
Gönderildi : 16 Kasım 2017 11:13
(@folcred)
Üye

Lord Edvard Rothmore, başını salladı. Maiyetine doğru baktı ve sonra da tekrar Kral Borgas'a başını çevirdi. Kral Borgas, bu hediyeden, bahsettiği gibi oldukça memnun olmuştu. Lord Edvard Rothmore, başarılı asker ve diplomat hayatında ikinci büyük adımından bir tanesini atmıştı.

"Lordum, bizi ağırlayacağınızı biliyoruz fakat yarın acilen yola koyulmamız gerekiyor. Bu yüzden son durumlardan haberdâr olabilmek için Miğferyeli'ne elçi olarak Wulfharth Ingmarssen'i atamak istiyoruz. Eğer bu durum size uygunsa, uygulamaya geçmek istiyoruz."

CevapAlıntı
Gönderildi : 16 Kasım 2017 12:15
(@braton484)
Üye

Alınan Kararlar:

1) Enginyurt ile ticaret anlaşmasına girilecek.

2) Halkın vergisi %5 artırılacak.

3) Yeni çiftlikler yaptırılacak ve işsiz olan kişiler bu çiftliklerde çalıştırılacak bu sayede işsizlere iş bulmuş olacak.

4) Halktan Dokuzlara inanmayanlar, Dokuz tanrıya inanmaya teşvik edilecek.

5) Rothmoretian Krallığı ile ticaret anlaşması yapılacak.

6) Issızkent bir ticaret merkezi haline getirilecek.

7) Wayrestle ticaret anlaşması yapılacak.

8) Haydut gruplarını öldürmesi için maceracılara ödüller verilecek bu sayede Haydut grupları yok edilirken, yollar da güvenceye alınacak.

9) Düşenhançer krallığı ile ticaret anlaşması imzalanacak.

10) Halktan gönüllü olarak orduya katılmak isteyen kişiler acemi olarak orduya alınacak.

11) Doğu krallığı şirketi ile ticaret anlaşması yapılacak.

12) Halkı memnum etmek amacıyla, Ozanlar kolejinin Issızkent de sık sık gösteri düzenlemesine izin verilecek.

13) Zengin kesmin vergisi, halkın vergisinden %2 daha fazla olacak.

14) BSTK (Batı Skyrim Tarih Kurumu) Kurulacak. Kurumun görevleri ise önemli tarihi eserleri bulmak, tarihi kayıtlar tutmak, ve tarihi araştırıp buldukları bilgileri Issızkent de açılacak olan Büyük kütüphane de kitaplar halinde yayınlamak. Bu kurumun sayesinde hem Issızkent bir kültür merkezi haline gelecek ve Skyrim tarihini araştırmak ve öğrenmek için bir çok Turist Issızkent'e gelecek.

15) Issızkent güzelleştirilecek.

16) Halihazırda savaşta olan Shornhelm ile ticaret anlaşması yapılacak.

17) Büyük donanmalar kurulacak ve bu donanmalar güçsüz ülkelere saldırıp adacıklar ele geçirecek bu adacıklar turizm amaçlı kullanılacak ve herkese açılacak bu sayede kimse saldırmaya teşebbüs edemeyecek.

CevapAlıntı
Gönderildi : 16 Kasım 2017 13:21
Sayfa 8 / 9