Ak ve Kara Ruhlar

Ak ve Kara Ruhlar

Çeviren: Enes Yetiş

Ruhun doğası meçhuldür. Bunu kavramaya çalışan büyücüler hep kayıplara karışmıştır. Bilinen tek şey ruhun hasat edilebilen mistik bir enerji olduğudur.

Ölü veya diri bütün yaratıklar birer ruh tarafından desteklenmiştir. Ruh olmadan yalnızca etten ve kemikten ibaret olurlar. Bu dirimli güç yeterince kapasitesi olan ruh cevherleri içerisinde muhafaza edilebilmektedir. Daha sonra da cevher vasıtasıyla ruhlar sihirli nesneleri güçlendirmek için kullanılabilir.

Yüzyıllar süren deneyler sonucunda ruhların, kara ruhlar ve ak ruhlar olarak ikiye ayrıldığı görülmüştür. Yalnızca nadide kara ruh cevheri bir insan veya bir Elf gibi daha büyük ruhları hapsedebilir. Daha küçük yaratıkların ruhlarını tutmak için muhtelif renklerde daha küçük ruh cevherleri kullanılır, ki bunların tümüne ak ruh cevherleri denilmiştir. Ruhların ak ve kara olarak ayrılmasının hikmeti bundan kaynaklanır.

Ak ruhlar pek güçlü olmamasına karşın çok daha güvenlidir. Yeni başlayan mistisizm öğrencileri kesinlikle maymun iştahlılık edip de kara ruhlara veya kara cevherlere yönelmemelidir. Kara ruh cevherlerini güçlendirmede kullanılan ölü çağırma sanatı hakkında olur da loncanın koyduğu kuralları çiğnerseniz şayet onları uzun sure üzerinizde taşımayın. Eğer cevher içerisindeki ruh ile aynı büyüklükte ve güçte değilse ona dokunduğunuz anda ruhunuzdan bir parça yanlışlıkla ruh cevherinin içine sızabilir.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation