Artaeum'da

Artaeum'da

Yazan: Taurce il-Anselma
Çeviren: Burak Yiğit Kara
Düzenleyen: Mehmet Güder

Potansa'nın Moridunon köyünün güneyinde ve Runcibae'nin anakarasındaki köyün batısında yer alan Artaeum Adası, Yaztutan Takımadalarındaki en büyük üçüncü adadır. Ada en çok belki de Tamriel'deki en eski rahip grubu olan Psijic Tarikatı'nın evi olmasıyla tanınır.

Psijiclerle ilgili en eski yazılı belge Birinci Çağ'ın 20. yılından kalan, ünlü bilge Breton ve yazar Voernet'in Psijiclerin dinî lideri olan Iachesis'le buluşmak üzere Artaeum Adası'na gidişlerini anlatan destandır.

O zamanlarda bile Psijicler, kralların baş danışmanları ve kendilerine Tamriel'in asıl sahipleri olan ırk tarafından öğretilen "Kadim Yol"un savunucularıydılar. Kadim Yol, bireyin iradesiyle doğa güçlerini birbirine bağladığı söylenen bir meditasyon felsefesidir. Temelde büyü kaynaklı olmasa da etkileri oldukça benzerdir.

Belki de bu yüzden Artaeum Adası'nın İkinci Çağ'ın başlarında, Tamriel'deki Büyücüler Loncası'nın kurulduğu sıralarda Yaztutan açıklarından kaybolması tesadüf değildir. Birçok tarihçi ve akademisyen bu konuyla ilgili teoriler öne sürmüş olsa da muhtemelen Iachesis'in kendisi bu olaya açıklık getirebilecek yegane kişidir.

Aradan beş yüz yıl geçtikten sonra Artaeum geri döndü. Çoğunlukla Elflerden oluşan, adayla birlikte ortadan kaybolan adanın eski sakinleri Psijiclerin İkinci Çağ'da öldükleri tahmin ediliyor. Bu sebepten geçen zaman içerisinde Artaeum'un nereye kaybolduğu, Iachesis'in kaderi ve Artaeum'un asil konseyine ne olduğu gibi sorular maalesef cevapsız kalacak.

Psijicler son iki yüz yıldır bilge lider Celarus'un önderliğinde Artaeum Konseyi'ni yönetmekteler. Bu konseyin Tamriel siyaseti üzerinde gel gitli bir etkisi var. Yaztutan kralı, özellikle de Moridunon olanlar Psijiclerin fikirlerine sıkça başvururlar. İmparator V. Uriel, Akavir'e yaptığı talihsiz saldırı öncesindeki parlak saltanat yıllarında konseyden en çok etkilenenlerdendi. Hatta Pyandonea Kralı Orghum'un donanmasının, İmparator Antiochus ve Psijic Tarikatı'nın ortak çabası sonucu yok edildiği bile öne sürülmüştür. Son dört imparator olan VI. Uriel, Morihatha, IV. Pelagius ve VII. Uriel ise Psijicler'den Artaeum Adası büyükelçilerini İmparatorluk Şehri'ne kabul etmeyecek kadar şüphelenmişlerdir.

Artaeum Adası'nı coğrafi olarak çizmek oldukça zordur. Adanın rastgele ya da konseyin talimatıyla sürekli olarak kaydığı söylenir. Adanın hiç ziyaretçisi yoktur demek çok da yanlış olmaz. Bir Psijicle buluşmaya istekliyseniz Yaztutan krallıklarında olduğu kadar Potansa ve Runcibae'de de çeşitli bağlantılara ulaşabilirsiniz.

Daha ulaşılabilir bir yerde olsa, Artaeum, gezginlerin sıkça uğradığı bir yer olabilirdi. Adaya bir kez gittim ve oranın cennet gibi meyve bahçeleri, tertemiz otlakları, sessiz ve sakin gölleri, gizemli ormanlık alanları ve çevresiyle inanılmaz bir uyum içinde bulunan essiz Psijic mimarisi hala rüyalarımı süsler. Yüce Elflerden bile birkaç yüzyıl öncesinde yaşamış olan bir uygarlığın kalıntısı olması sebebiyle üzerinde özellikle çalışmak istediğim Ceporah Kulesi ise hala Psijiclerin belirli ayinleri için kullanılıyor. Belki bir gün tekrar gidebilirim Artaeum'a...

Not: Yazar şu an Artaeum Konseyi Başkanı Sargenius'un saygıdeğer izniyle Artaeum Adası'nda yaşamaktadır.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator