Ata Güvelerinin Yerleşimleri

Ata Güvelerinin Yerleşimleri

Çeviren: Serdar İzmirli

Tapınaktaki bütün çırakların okuması için:

Ata Güvesi Tarikatı antik olduğu kadar asildir de. Ruhları bizlere aşikar olan sevgili atalarımızı besleyip anıyoruz. Her güve, atasının ruhundan gelen bir fjyron taşır. Kaba bir çeviriyle "barış iradesi" denilen fjyronlar Ata Güvelerinin ürettiği ipeğin içine çağıldarlar. İpek kumaşa dönüp üzerine doğru atanın soyağacı işlenirse harika güçler elde edilebilir.

Tarikatımızın üstatlarına geleceği gören güçler bahşedilmiştir. Ataların irfanı geleceği günümüze fısıldar. Bu nedenle sadece ve sadece bizim tarikatımıza Kadim Tomarların yorumlanma ayrıcalığı verilmiştir. Bu yazılar tanrıları bile aşar, hem Aedraları hem de Daedraları. Böyle bir gerçeği kavrayışın bir bedeli vardır. Her okunan Kadim Tomar bir öncekine göre daha derindir. Okunan her sayfa gittikçe uzayan zaman aralığı boyunca göz kamaştırır, kör eder. Nihayet okunan en son sayfa ile tomarlar neredeyse içerdiği tüm yüce bilgeliği sunar ancak bunun karşılığında okuyan kişi de dünyanın ışığına karşı sonsuza dek kör olmuştur. Artık tomarları okuyamayacaktır.

Bu manastır tarikatımızın soylu üyelerinin hizmetine tahsis edilmiştir. Şimdilerde çok sevdikleri Ata Güveleri ile yaşamlarını sürdürmektedirler. Yeraltı mahzenleri güveleri için uygundur. Sık sık şarkılar söyleyip besleyerek narin yaratıklarını büyütürler. İpeği hasat edip kumaşa çevirirler. Kumaşı dokuyup üzerine atalarının tarihini ve soyağacını işlerler. Bu artık yeni yaşamları olmuştur.

Onlar Ata Güvelerine nasıl bakıyorlarsa biz de kör olmuş rahiplere bakıyoruz. Onlar karanlıkta didinirken, biz ışığa hizmet ediyoruz. Ekmek ve su istiyorlar. Karşılıyoruz. Alet ve malzeme istiyorlar. Karşılıyoruz. Gizlilik ve anonimlik istiyorlar. Karşılıyoruz. Uğraşlarının karşılığını satmak için tacir istiyorlar. Karşılıyoruz.

Bir sefer de ayrıca koruma sağladık. Pek çok nesil önce Gudrun, tapınağımıza geldi. Gördükleriyle gözleri kamaşmış bir halde öğretileriyle beraber geldi. Ataların geleceği gören görüşleri rahiplerin kendilerini koruması gerektiğini öngördü. Gudrun'un öğretileri altında eğitildiler ve sıkça uygulama yaptılar. Onlar kılıçsız bir halde kılıçların efendisi, baltasız bir halde baltaların efendisidirler.

Bir acemi çırak olarak Gudrun'un öğretilerini öğreneceksin. Barışçıl girişimlerin yolunu öğreneceksin. Kör rahiplere hizmet etmeyi öğreneceksin. İhtiyaç karşılamayı öğreneceksin. Zamanla Ata Güvelerinin barış ve kavrayışlarına erişeceksin.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle