Ay Lorkhan

Ay Lorkhan

Yazan: Fal Droon
Çeviren: Tan

Burada ne Sarsılmaz Kule'de olanlar hakkındaki söylentileri çeşitlendireceğim ne de adına "uydurma" denilen nitelikleri sonradan geçersiz kılan Açık Mecaz Savaşı'yla bağlantı kuracağım. Hepimiz Nirn'in yaratılışı hakkındaki Lorkhan hikayesini ve kalbine ne olduğunu anlatan efsaneyi biliriz. Ama Ay Lorkhan Teorisi özel bir nottur.

Kısaca, aylar Lorkhan'ın "kutsal etinden" birer parçadır. Tıpkı diğer tanrılar gibi Lorkhan da Büyük İnşa'da yer aldı ama Sekizler kutsal vücutlarından parçalar vererek ölümlü gezegeni yarattılar. Lorkhan parçalara ayrıldı ve ardında kalan kutsal kıvılcım onu "varoluşun büyüklüğü ve mantıklı miktarda bencillikle doldurmak için" kayan bir yıldız olarak Nirn'e düşürdü.

Bu yüzden Masser ve Secunda ikiye bölünmüşlüğün kişileşmesidir -Arteum'a göre "Bölünmüş İkilik"- ancak Lorkhan efsaneleri buna karşı çıkar: Ruh/vücut, iyi/kötü, var oluş/yok oluş, vücudun şiiri ve gelişmemişliğin sessizliği ve benzeri ölümlü görevlerinin daimi hatırlatıcısı olarak gece gökyüzünde bulunur.

Bu teorinin takipçileri ve diğer tüm "kalp hikayeleri" ayların kökenleri hakkındakı bilgilerin mitolojik indirgemesidir. (Ve söylemeye gerek yoktur ki ayrıca "Boş Hilal Teorisi"ne de inanırlar.)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation