Azize Alessia'nın İmtihanı

Azize Alessia'nın İmtihanı

Çeviren: Enes Yetiş

Akatosh uzun zaman önce Alessia ile bir anlaşma yaptı. Oblivion'ın birbirine dolanmış düğümlerini toplayarak onları kalbinin kanlı lifleriyle ördü ve "Sana bu sembolü veriyorum, böylece andın ve kanın doğru kaldığı müddetçe benim de kanım ve andım senin için baki kalmaya devam etsin. Bu sembol Kralların Madalyonu olacaktır ve ben ruhların kralı olduğum, sense fanilerin kraliçesi olduğun için aramızda antlaşma yapılacaktır. Fani bedenlere şahit olduğun gibi ben de ebedi ruhlara şahit olacağım." diyerek Alessia'ya verdi.

Ve Akatosh göğsünden, kalbindeki alev almış kandan bir avuç dolusu çıkararak "Bu, sana verdiğim sembolüm; müşterek kanımızın ve vaat ettiğimiz kaderin yadigarı olsun. Sen ve varislerin Kralların Madalyonu'nu taktığınız sürece bu Ejder Alevleri -ebedi bir ateş- tüm insanlara ve tanrılara sadakatimizi göstermek için daima yanacaktır. Ejder Alevleri yandığı sürece kalbimdeki kanın Oblivion kapılarını sıkı sıkıya koruyacağına dair sana ve bütün kuşaklara and içiyorum."

"Hükümdarlarında ejder kanı olduğu sürece imparatorluğun azameti uzun yıllar boyu baki olacaktır. Ancak Ejder Alevlerinin mağlup olması ve müşterek kanımızın varislerinden birinin Kralların Madalyonu'nu takamaması halinde, imparatorluk da karanlığa gömülecek ve şeytani tanrılar topraklara hükmedecektir." diyerek Alessia'ya verdi.


-- Ejder Alevlerinin Yeniden Tutuşturulması Ayini'nden alınmıştır

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites