Brenus Astis'in Günlüğü

Günlükler ››

Brenus Astis'in Günlüğü

Çeviren: Viva La Revolucion

[bu günlüğün büyük bir kısmı okunamaz halde]

...Cyrodiil faresinin diğer çeşitli vilayetlerdeki türdeşlerinden daha sakin olduğu görülüyor. Bu hayvanlar Cyrodiil'in birçok bölgesinde oldukça yaygındırlar, özellikle evlerin bodrum katlarında, mağaralarda, harabelerde veya çimlik alanlarda. Hastalık taşıdıkları bilindiği gibi ısırıkları da oldukça acı vericidir...

[Okunaksız]

...buna rağmen bir zamanlar zeki oldukları düşünülüyordu. Yirmi ya da daha fazla kişilik gruplar halinde görülürler ve oldukça sosyal hayvanlardır. En büyük erkek klana hükmeder ve görünüşe göre üretken çağındaki dişilerle çiftleşme hakkına sahiptir. Daha genç erkekler sıklıkla grubun yaşlı ve klana hükmeden erkeğini ölümüne bir dövüşe çağırırlar. Boynuzları birbirine kenetlenmiş halde güreşen iki camıştan biri mücadeleden vazgeçinceye kadar dövüş sürer. Bu genellikle...

[Kayıp]

...yerel çiftçiler tarafından "Billie" olarak anılırlar. Fakat sözde "kara dreugh'ü" olarak bilinen bu türlerin aslında denizde yaşayan dreughlarla bir bağlantısı var mıdır? Elbette şekilbilimsel açıdan bazı benzerlikler olduğu açık; özellikle kafa ve göğüsün bulunduğu bölge açısından. Ve her iki tür de suda yaşayan canlılarda bulunan aynı "dreugh balmumu" maddesini üretmekte. Ancak, gerçek dreughler kurnaz ve zeki hayvanlar olarak bilinmelerine rağmen mevzubahis “kara dreughleri” herhangi bir zekilik belirtisi göstermemektedirler. Bunlar fark göztmeden herkesi öldüren, vahşi ve saldırgan hayvanlardır.

Bazıları onların Daedra kökenlerine -belki de örümcek daedrayla ilişkili- sahip olduğunu düşünmektedirler. Fakat bu düşünce benim görüşüme uymuyor. Görünüşe göre kara dreughlerinin gerçek dreughlerin uzak akrabaları olması –muhtemelen evrimsel süreçte uzak geçmişten ataları olmaları- teorisi akla daha yatkın...

[Kayıp]

Birçokları trollerin sadece ateş ile öldürülebileceğini –bu bir meşale ya da büyü olabilir- söylemektedir. Doğrusu bu sadece bir efsane. Troller gerçekten de ateşe ve ateş bazlı büyülere karşı bir zayıflığa ve inanılmaz bir hücre yenileme yeteneğine sahip olsalar da sıradan yöntemlerle de öldürülebilirler. Ancak şunu da eklemeliyim ki, troller kesinlikle...

[Günlüğün geri kalan kısmı okunamaz halde.]

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation