Bruma Rehberi

Bruma Rehberi

Yazan: Alessia Ottus
Çeviren: Deniz Görmez

Saklı Babamız Talos, sen hepimizi koru! Benim adım Alessia Ottus ve size Bruma hakkındaki her şeyi anlatacağım.

Bruma, Nibenlilerin şehri olarak bilinir ancak Skyrim sınırına olan göreceli yakınlığından ve korkunç soğuğu ile Jerall Dağları üzerindeki rahatsız konumundan dolayı gerçekte Niben'den çok bir Kuzeyli şehridir. Bruma her zaman soğuk ve karla kaplıdır, insanların donarak ölmesini önlemek için her köşede mangallar sürekli yanar halde tutulur. Jerall'in ormanlarında ağaçlar o kadar boldur ki her şey ahşaptan yapılmıştır ve burada zenginler bile bu karanlık ve kirli kulübelerde yaşarlar. Böyle bir iklimde yaşamak öylesine imkansız ki birinin duygusuzlaşana kadar içmesi ya da yalnızca acı soğuktan ve dinmek bilmeyen rüzgardan sığınacak bir yer bulmak için ruhunu satabilecek olması karşısında Kuzeylilerin böyle sarhoş, vicdansız vahşiler olması hiç de şaşılacak bir şey değildir.

Bruma Kalesi pervasızca döşenmiş ve sürekli yanan mangalların isi yüzünden kararmış, soğuk ve cereyanlı bir yerdir. Duman ve kül kokusu içerisini kaplar. Yüksek tavanı ihtişamlı durur fakat ısıtması imkansızdır ve kimse bir türlü ısınamaz içeride. Duvarları kaplayan kurum ve pislik tabakası ender bulunur taş işçiliğini takdir etmeyi zorlaştırır. Kalenin taş işçiliği ve boyutları haricinde halkın yaşadığı kütüklerden yapılma evlerden bir farkı yoktur: Soğuk, karanlık, cereyanlı ve pis.

Kontes Narina Carvain Niben kurnaz ve amansız bir arabulucu olmasına, hıyaneti ve hileciliği ile ünlenmesine rağmen saygın bir şapel ziyaretçisi ve sayılan bir hükümdardır. Kontluğun yönetimi iyi düzenlenmiş ve etkilidir, Kuzeyliler sarhoşlukları ve karışıklık çıkarmalarıyla meşhur olsalar da dik başlı bir Kuzeyli yüzbaşının komutası altındaki iyi eğitimli ve atılgan gardiyanlar sayesinde hırsızlar ve dilenciler fazla sorun çıkarmazlar.

Kaleye ulaşım kalenin avlusuna açılan şehrin batısındaki bir kapıdan sağlanır. Dükkanlar, meyhaneler, loncalar kuzeyde, kale kapısının yakınındaki batı terasında ya da terasın dibinde, şapelin kuzeyinde yer alırlar. Şapel, duvarların içinde etrafında doğu ve güney yönünde sıralanan evler ile güney Bruma'nın ana unsurudur. Çok az ağaç ve bitki soğuğa dayanabildiğinden sokaklar sıkışıktır fakat kasaba küçük ve çabuk aşinalık sağlanan bir yapıya sahiptir.

Bruma'nın Nibenli sakinleri düzenli bir şekilde şapelin Sundas ayinlerine katılırlar fakat aşağı tabaka kafir Kuzeylilerin putlarının sapkın takipçileridir ve kendi gizli batıl inançları ile vahşi adetlerini korurlar.

Kuzeyli demirciler mallarının kalitesi ile ünlü olduklarından burada iyi kalitede silah ve zırh bulmak sizi şaşırtmasın. Fakat buradan kitap satın almayı beklemeyin zira Kuzeyliler cahildirler ve okumaya merakları yoktur. Kimse bu kadar soğuk ve suratsız bir yere tayin edilmek istemediğinden Savaşçılar Loncası ve Büyücüler Loncası fakir ve kıt kadroya sahiptirler fakat en azından Büyücüler Loncası sürekli hoş ve sıcak (O sıcaklığı sağlamak ve korumak için ne tür şeytani işlerin tatbik edildiğini düşünmeye çekinsem de) tutulur.

Dokuzlar sizi kutsasın ve korusun!

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: News and information about help authoring tools and software