Büyücüler Loncası Tüzüğü

Büyücüler Loncası Tüzüğü

Çeviren: Tan

Büyücüler Loncası Üyelerinin Uyması Gereken Kurallar

I. Amaç
Büyücüler Loncası sihir öğrenmekte olan öğrencilere yardımda bulunmak ve büyünün doğru kullanımında bir düzen kurma açısından kurallar koymak amacı ile kurulmuştur. Lonca büyüsel bilginin toplanması, korunması ve dağıtımından ve tüm Tamriel halkının bundan faydalanmasını sağlamakla yükümlüdür.

II. Yetki
Büyücüler Loncası, Yaztutan Adası'nda İkinci Çağ'ın 230. yılında Vanus Galerion ve XII. Rilis tarafından kurulmuştur. Varlığı daha sonra Potantate Versidue-Shaie tarafından "Lonca Yasası" kapsamında resmen onaylanmıştır.

III. Kurallar ve Prosedürler
Lonca üyelerine karşı işlenen suçlar en ağır disiplinle cezalandırılır. Bir büyücünün loncadaki yerini tekrar alıp alamayacağı baş büyücü tarafından belirlenir.

EK OLARAK: 3Ç 431'den itibaren geçerli olmak üzere loncaya karşı suç işleyen herhangi bir üye derhal atılacaktır. Geri dönüş Büyücüler Konseyi Mümessili tarafından sağlanabilir. Loncaya karşı birden fazla suç işleyen bir üye konsey kararına bağlı olarak tamamen atılabilir.

IV. Üyelik Şartları
Büyücüler Loncası sadece keskin bir zekaya ve güçlü bir iradeye sahip olan adayları kabul edecektir. Adaylar ana büyü dallarında uzmanlaşmalıdırlar: Yıkım, Başkalaşım, Yanılsama ve Mistizm. Ayrıca adaylar simyasal işlemler ve büyüleme konusunda pratik bilgilere sahip olmalıdırlar.

V. Üyelik Başvuruları
Adaylar sınama ve kabul için kendilerini Büyücü Odalarının müdürlerine takdim etmelidirler.

EK OLARAK: 3Ç 431'den itibaren geçerli olmak üzere Baş Büyücü Traven'in isteğiyle Büyücüler Loncasına üye olmak isteyen adaylar mevcut tüm Büyücü Odalarının müdürlerinden onay almalı ve bunu yazıyla belgeleyerek zamanında Büyücüler Konseyi'ne ulaştırmalıdırlar.

EK OLARAK: 3Ç 431'den itibaren geçerli olmak üzere konseyin emriyle imparatorluk topraklarındaki büyü satışları Büyücü Odaları arasında yeniden düzenlenecektir. Aşağıdaki odalar şu büyü dallarından sorumlu olacaktır:

Başkalaşım: Cheydinhal
Çağrı: Chorrol
Mistizm: Leyawiin
Yanılsama: Bravil
Yenileme: Anvil
Yıkım: Skingrad

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation