Büyücüler Loncasının Kökeni

Büyücüler Loncasının Kökeni

Yazan: Baş Büyücü Salarth
Çeviren: Mehmer Kardaş

Büyücü ve mistikleri bir araya getirip yeteneklerini araştırma ve halkın yararına kullanma fikri ilk olarak İkinci Çağ'da ortaya atıldı. Şu anda bildiğimiz düzendeki Büyücüler Loncasına en yakın topluluk Artaeum Adası'nın Psijic Tarikatı idi. O zamanlar büyü tek başına öğrenilmesi gereken bir şey olarak görülüyordu. Büyücüler çoğunlukla inzivaya çekilmiş yalnız kimselerdi. Psijic Tarikatı Yaztutan Adası'nın yöneticilerine danışman olarak hizmet ediyor ve üyelerini bölgeye yabancı olanlar tarafından kolay kolay anlaşılamayan karmaşık, dinî bir yolla seçiyordu. Amaçları da halk tarafından pek bilinmiyor ve bazıları tarafından kötülüklerin kaynağı olarak gösteriliyordu. Aslında eski düzenin dini İkinci Çağ'da baş gösteren tarihî bir tapınma felsefesine dayanıyordu.

Artaeum'dan bir Psijic ve ünlü Lachesis'in öğrencisi Vanus Galerion, Yaztutan Adası'nın çevresindeki büyücüleri toplamaya başladığında birçok kişinin dikkatini çekmişti. Başkale'nin şehir merkezinin hemen dışında deneyler yapıyordu ve o zamanlar büyüsel deneylerin insanların azınlıkta olduğu yerlerde yapılması yönünde genel bir kanı vardı. Daha şaşırtıcı olanı ise Galerion normal halktan insanlar için bile büyülü nesneler, iksirler ve hatta çeşitli büyüleri belirli bir ücret karşılığında sunabileceğini söylüyordu. Büyü artık aristokrasi ya da zeka ile sınırlı değildi.

Galerion kurduğu topluluğun amacını açıklaması için Lachesis ve Başkale Kralı XII. Rilis'in huzuruna çıkarıldı. Galerion'un konuşmasının kaydedilmemesi şüphesiz ki bir trajedi idi ama bu hiç yoktan tarihçiler için Galerion'un yalan ve ikna yetenekleri üzerine tahminler yapıp eğlenmelerini sağlıyordu. Fakat sonuç olarak vaka onaylanmıştı.

Lonca kurulduktan hemen sonra ilk iş güvenliğin sağlanması oldu. Artaeum Adası istilacılardan korunmak için ordulara ihtiyaç duymayacak bir konumdaydı zira Psijic Tarikatı adaya bir grubun ayak basmasını istemediğinde halk buna asla karşı çıkamazdı. Fakat tam tersine yeni lonca nöbetçiler kiralamak durumundaydı. Galerion Tamriel asilzadelerinin binlerce yıldır bilinen yetisini keşfetmişti: Parayla bağlılık satın alınamaz. Bunu takip eden yıllarda şövalyelerin oluşturduğu Işık Tarikatı kuruldu.

Palamuttan büyüyen bir ağaç gibi Büyücüler Loncası tüm Yaztutan Adası'na ve her geçen yılla birlikte anakara Tamriel'e yayıldı. Loncanın varlığına karşı önyargılı ve batıl inançlı yaklaşımlar nedeniyle bazı bölgelerde ilk başta kurulamamış olsa da bu bölgelerin yöneticilerinin oğulları ya da oğullarının oğulları tarafından nihayetinde loncanın bilgeliği kabul görmüştür. Bundan sonra Büyücüler Loncası Tamriel'de çok önemli bir güç haline gelmiştir. Fakat Büyücüler Loncasının politikayla ilgilendiği çok az vaka kaydedilmiştir. Bu durumlarda da loncanın katılımı sonuca kesin bir etkide bulunmuştur.

Vanus Galerion tarafından kurulmuş olan Büyücüler Loncası altı baş büyücü tarafından yönetilmektedir. Her loncaevi bir lonca efendisi tarafından yönetilir, yazıt ve silah uzmanı olan iki danışmanla desteklenir. Yazıt uzmanı, akademi ve scrye uzmanlarının efendisidir. Silah uzmanı da çaylaklar görevlisi ve Işık Tarikatı Komutanı Palatinus'tan sorumludur.

Büyücüler Loncasının karışık hiyerarşisinin çoğunlukla içinden çıkılamaz bir durumda olduğunu anlamak için lonca üyesi olmaya gerek yoktur. Vanus Galerion'un Tamriel'i başka toprakları keşfetmek için terk ettiğinde söylediği gibi "Lonca, artık politik çatışmaların baş gösterdiği bir bataklıktan farksız hale geldi.".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation