Cyrodiil'in Sosyal Tarihçesi: Hududu, Fethi ve Yerleşimi Hakkında

Cyrodiil'in Sosyal Tarihçesi: Hududu, Fethi ve Yerleşimi Hakkında

Gwylim Üniversitesi Yayınevi, 3. Çağ 344

Çeviren: Mehmet Kardaş
Düzenleyen: Mehmet Güder

Tarihçiler genelde Tamriel'deki insan yerleşim bölgelerinin oluşumunu Skyrimli Kuzeylilerin askerî genişleme politikasının bir sonucu olarak görürler. Aslında, o zamanın insan yerleşimcileri Tamriel'in her köşesini Skyrim kurulmadan çok zaman önce zaten ellerinde bulunduruyorlardı. Bu ilk Cyrodiillileri, Bretonların atalarını, Balyozyurt yerlilerini ve belki de şimdi ortadan kaybolmuş Rüzgartepe'nin insan sakinlerini, diğer bir deyişle "Nedli topluluklar"ı kapsar. Bunun yanında, Kuzeyliler de aslında bu Ned topluluklardan biri olmalarına rağmen, Tamriel'in asıl sahipleri Elflerle barışçıl bir uyum sağlayamayan tek gruptur.

Şurası kesindir ki, Ysgramor Tamriel'deki ilk insan yerleşimci değildi. Aslında Geri Dönüş Şarkısı'nda da geçtiği gibi, "Atmora'daki iç savaştan kaçış" sırasında Ysgramor'da kendinden öncekiler gibi Atmora'dan göç etmişti. Zaten Tamriel, Ysgramor'un gelişinden yüzyıllar önce de Atmora için bir "güvenlik tamponu" rolü üstleniyordu. Ancak huzursuzlar, ayrılıkçılar, isyancılar, yurtsuz genç oğullar; hepsi Atmora'dan Tamriel'e, yani "Yeni Dünya"ya geçişi daha da zorlaştırıyordu. Yeni arkeolojik bulgular gösteriyor ki en erken insan yerleşkeleri ME800-1000'da Balyozyurt, Ulu Kaya ve Cyrodiil'de, yani Harald'dan sonraki on iki Kuzeyli kralının gerçek tarihî figürler olduklarını kabul etsek bile Ysgramor'un gelişinden yüzyıllar öncesine denk gelen bir zamandadır.

Ned toplulukları Elf topraklarında azınlık durumundaydılar, bu yüzden Kadim Irk ile barış içinde yaşamaktan başka şansları yoktu. Ulu Kaya'da, Balyozyurt'ta, Cyrodiil'de ve hatta büyük ihtimalle Rüzgartepe'de de, Ned toplulukları aynı bu şekilde davrandılar ve böylece meretik çağın son yüzyıllarında iyice gelişip yayılma imkanı buldular. Fakat Geri Dönüş Şarkısı'nda da belirtildiği gibi bu uyum sadece Skyrim'de bozulmuştu. Belki de Atmora'dan gelebilecek takviye kuvvetlere yakın oldukları için, ilk Kuzeyliler Skyrim Elflerinin egemenliğini kabul etmek istemediler. Tarihteki ilk Kuzeyli hükümdar Kral Harald'a (1. Çağ 113-221) ait eski Kuzeyli günlüklerindeki bilgilere göre Skyrim'in merkezî bir imparatorluğa dönüşerek güçlenmesini takiben "Atmora paralı askerleri kendi anavatanlarına geri dönmüşlerdi". Durum ne olursa olsun, Skyrim'de hedef belirlenmişti. Genişleme sınır topraklarının askerî güç kullanılarak ele geçirilmesiyle devam edecek ve İnsanlar ile Elfler arasındaki topraklar birbirinden nispeten ayrı olacaktı.

Ancak bu "çatışma bölgesi"nin ötesinde, diğer Ned toplulukları Elf komşuları ile daha da yakın ilişkiler kurmaya başlamışlardı. İlk imparatorluğun Kuzeyli orduları Ulu Kaya ve Cyrodiil'e girdiğinde Bretonları ve diğer öncü Cyrodiillileri Elflerle beraber yaşar halde buldu. Öyle ki, Bretonlar ve Elfler zaten belirli bir derece birbirleriyle kaynaştıkları için Kuzeyliler iki ırkı birbirinden ayırmakta zorlandı. Ancak sonuç olarak Ned toplulukları ve Elfler arasındaki güç dengeleri bozulmuştu. Kuzeylilerin Ulu Kaya ve Cyrodiil'de genişlemeleri nispeten kısa olmasına rağmen (iki yüz yıldan az) sonuç gayet ikna ediciydi. O zamandan sonra bu bölgelerdeki güç dengesi Elflerden insanlara doğru kaydı.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator