Efsanevi Şehir Sancre Tor

Efsanevi Şehir Sancre Tor

Yazan: Matera Chapel
Çeviren: Tayfun Esmer
Düzenleyen: Mehmet Güder

Skyrim zaferleri süresince [1. Çağ 240 - 415], kuzeydeki Ulu Kaya ve Rüzgartepe'deki kuzenlerinin zaferlerini ve servetlerini kıskanan hırslı Highland kontları, güneydeki Jerrall Dağlarının oluşturduğu engeli aşmak için fırsat kolluyorlardı. Jerall Dağlarının çok büyük bir engel olduğunun ispatlanmasının yanı sıra, Cyrodiil'in kuzeyi büyük ölçekli bir Kuzeyli istilası için çok zayıf bir ödül olacaktı. Ancak Alessia, zengin topraklar ve ticaret ayrıcalığı sözü vererek paralı askerler olarak birçok Kuzeyli ve Breton savaşçı grubu kiraladı. Kuzeyli ve Breton savaşçıları ile savaş büyücüleri, zafer kazanmış olan Alessialı Cyrodiillerin aralarına yerleştirildikten hemen sonra hızlı bir şekilde huzurlu ve zengin Nibenean kültürünün bir parçası haline getirildiler.

Alessia'ya, köle ayaklanması için Sancre Tor'da ilahi bir ilham geldi ve kutsal şehrini de burada buldu. Sancre Tor madenlerinden biraz servet sağlandı ama verimsiz toprak ve sert iklim koşulları yüzünden uzak dağlardaki yerleşim bölgelerine anakaradan yiyecek ve mal stoklanması gerekiyor, daha uzakta ise, Jerrall Dağlarının birkaç geçidinden bir tanesinde yer alan Skyrim ile olan istikrarsız ilişkileri talihlerini belirliyordu. Skyrim ile ilişkiler iyi olduğu zaman ticaret ve kurulan ittifak sayesinde işler yolunda gidiyordu. İlişkiler limoni olduğu zaman ise Kuzeyliler tarafından kuşatılmaya ve işgale karşı savunmasız kalınıyordu.

Alessia'nın emri ile reddedilmesi üzerine (yaklaşık 1. Çağ 2321) Cyrodiil'in dinî idare makamı güneye, İmparatorluk Şehri'ne taşındı ancak Sancre Tor, Septim Hanedanı yükselene kadar geride bir dağ kalesi ve büyük bir dinî merkez olarak kaldı. 2. Çağ 852'de belirli aralıklarla işgale uğrayan şehir yine bir işgal altındayken Skyrim ve Ulu Kaya saldırıları yüzünden kan ağlıyordu. Kral Cuhlecain, şehri tekrar ele geçirmesi ve Kuzeyli işgalcileri kovması için yeni generali Talos'u gönderdi. Talos'un şehri tekrar ele geçirmeye çalışması süresince Sancre Tor harap edildi ve gözden çıkarıldı. Bölgenin stratejik zayıflığının farkına varılmasıyla General Talos -sonrasında Tiber Septim- Sancre Tor'dan kesin olarak vazgeçmeye karar verdi ve onun hükümdarlığı boyunca ne şehri ne de kaleyi tekrar kurmak için hiçbir çaba sarf edilmedi.

Alessia tarihçileri, Sancre Tor'un sihirli bir şekilde tanrılar tarafından gizlendiğini ve korunduğunu iddia ettiler. Kuzeyli işgalciler tarafından defalarca yenilgiye uğradığını ve işgal edildiğini yazan Sancre Tor kayıtları ise bu iddiayı yalanlar nitelikteydi. Kalenin girişi gerçekten de bir büyücülü tarafından gizleniyor ve kale ile kalenin labirente benzeyen yeraltı bloğu büyülü tuzaklar ve illüzyonlarla korunuyordu. Ancak tüm sırları bunları kendi elleriyle yapan Breton tılsımcıları tarafından şehri kuşatan Kuzeylilere ifşa edildi.

Efsanevi şehir Sancre Tor'un bir özelliği de Reman imparatorlarının antik mezarlarıdır. Akavir işgalcilerinin yenilgisinin ardından Sancre Tor, Reman Cyrodiil ve torunları olan II. Reman ve III. Reman yönetimi altında, zenginliğinin ve kültürünün kısa süreli olarak tekrar canlanmasının keyfini sürdü. Kendisine kadar olan soyunu takiben ve gelenek gereği Aziz Alessia Sancre Tor'un altında yeraltı mezarlığına gömüldü.[1] Reman, antik kalenin yeraltı geçitlerinin derinliklerinde cenaze törenlerine ait karanlık ve görkemli yerler kurmuştu. Son Reman imparatoru olan III. Reman da Kralların Madalyonu (bkz: Kralların Madalyonu adlı kitap) ile birlikte buraya gömüldü.

Sancre Tor'un yağmalanması sırasında General Talos'un Kralların Madalyonu'nu III. Reman'ın mezarından ele geçirdiği söylendi. Din alimleri Reman Hanedanının çöküşüne kadar uzanan ve uzun asırlar boyunca süren politik ve ekonomik kargaşaları Kralların Madalyonu'nun kayıp olmasına yoruyor, Cyrodiil İmparatorluğunun Üçüncü Çağ'da canlanışını Tiber Septim'in Kralların Madalyonu'nu ele geçirmesine bağlıyorlar.

Sancre Tor, Üçüncü Çağ'dan beri harabelerin içinde uzanmış bir vaziyette ve etrafını saran bölge neredeyse bomboş. Artık kuzey ile olan tüm bağlantı Chorrol ve Bruma geçişleri arasında. Sancre Tor Kalesi yeraltı geçitleri ise çeşitli vahşi goblin kabilelerin sığınakları haline geldi.

[1] Aziz Alessia'nın İmparatorluk Şehri'ndeki Tek Tanrı Tapınağı'nda gömülü olduğuna dair kuvvetli bir inanış var. Aziz Alessia'nın gerçekte nerede gömülü olduğunu ise bilinmiyor.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad