Gölgede Saklanmak

Gölgede Saklanmak

Yazan: Anonim
Çeviren: Eğur Ergün

Kendine güvenir olmak için hırsızlık kadar çok pratik gerektiren az meslek vardır. Bir hırsız, doğası gereği kimseyle bağdaşmaz. Kimseye güvenmez ve pek azı tarafından güvenilir. Bir ustaya gidip de çırak olamaz. Zanaatini kullanmasını destekleyip ona sahip çıkan bir loncası yoktur. Suçlarını gecenin karanlığında yalnız işler. Yetkililerce yakalanmamak için gündüzleri de saklanmalıdır.

Nocturnal, hırsızların inandığı bilinen tek ilahedir. Tam olarak bir tanrıça olmasa da bu Daedra efendisi güçlü bir şahsiyettir. O, sırlara ve gizliliğe hükmeden Gölgelerin Sahibesi'dir. Ve o, inanan aramaz ve kendisine inananları ister istemez kutsamaz. Unutulmuş bir ibadet yerinin varlığından söz edilse de Cyrodiil'de bilinen bir tapınağı yoktur. Başka bir deyişle Nocturnal, hırsızın suça yatkın aklına mükemmel bir şekilde uyuyor.

Genel olarak hırsızlar ilahsız bir çoğunluktur. Onlar sadece kendi yetenek ve ustalıklarına inanırlar. Ancak yaratılıştan beri tanrıların etkisinden ve Daedra efendilerinin yok sayılamaz olduğundan ötürü Nocturnal ile hırsızların tutuk bir ilişkisi vardır. Bazı hırsızlar gerçekten tapınsa da çoğu saygılarını sunmayı ve sadakat göstermeden yüceltmeyi seçmiştir.

Bu suçlular Gölgelerin Sahibesi'ni gücendirmenin kendileri için iyi sonuçlar getirmeyeceğini bilirler. Ancak gerçek tapınma ve sadakat yemininin bilinen bir yararı yoktur. Hırsızlar arasındaki klasik kutsama "gölge seni saklasın"dır. Bu Nocturnal'a çarpık bir imandır. Ancak zaten fiziki olarak gölgelerin hırsızları saklaması dini bir referans olmadan da açıklanabilir.

Hırsızlar siyah ve koyu kıyafet giymeye eğilimlidirler. Bu kıyafetler suç işlemek için yararlıyken gündüz vakti gerekli değildir. Yine de çoğu hırsız Nocturnal'a taptığının sessiz ifadesi olarak bu gölgeli kıyafetleri giymektedir.

Hırsızların belirsiz kültürü ile Nocturnal arasındaki en şaşırtıcı bağ Gri Tilki'nin hikayesidir. Efsanevi hırsızlar kralı. Efsaneler Gri Tilki'nin Nocturnal'ın pelerin başlığını çaldığını söyler. Bu hikaye açıkça kendi özdeğerlerini arttırmak için yüzyıllar önce uydurulmuştur. Ancak bu, Daedra efendisi ile imparatorluğun suçlularının arasındaki devam eden bağın göstergesidir.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents