Gri Tilki'nin Takipçileri

Gri Tilki'nin Takipçileri

Çeviren: Burak Yiğit Kara

Biz Tilki'nin Parmaklarıyız, biz Gölgelerin Çocuklarıyız ya da bilinen adımızla biz Hırsızlar Loncasıyız.

Gri Tilki'nin havarilerinin uyması gereken üç ana kural vardır:

İlk kural, asla ama asla bir başka lonca üyesinden çalma.

İkinci olarak, işini yaparken kesinlikle kimseyi öldürme. Burası Karanlık Kardeşlik değil. Ancak çok zor durumda kalırsan hayvanları veya canavarları öldürebilirsin.

Son olarak, fakirden çalma. Zaten köylü ve dilenciler Gri Tilki'nin özel koruması altındadır, özellikle de İmparatorluk Şehri Limanı'nda.

Bu kuralların herhangi birini bile çiğnemek Hırsızlar Loncasından atılmana sebep olur. Eğer cinayet işlersen loncaya geri dönebilmek için kan parasını ödemen gerekir. Bu kan parası öldürülen her kişi için ayrı olarak loncanın Kıdemlilerinden birine ödenir.

Kıdemliler, loncanın eli ayağıdır. Emirleri onlardan alırsın. Onaylanmak veya takdir edilmek için onlara gidersin. Gerektiğinde suçlarını görmezden gelmeleri için imparatorluk hakimleriyle işlerini bile ayarlarlar, tabii cüzi bir ücret karşılığında.

Lonca üstadımız Gri Tilki'dir. Halkın arasındayken ondan fazla bahsetmesek de birçok kişinin onun sadece bir efsane olduğunu sanmasını da garanti altına almayı ihmal etmeyiz.

Bizler mason ya da vahiy katipleri değil hırsızlarız ve buna göre davranırız. Her üye kendi iradesiyle hareket eder. Bir soygun yapılacaksa lonca buna ne destek ne de köstek olur. Yalnız, senin de farkedeceğin üzere çaldıklarını sadece loncamızın tacirlerine satabilirsin. Diğer tacirler genelde çalıntı mallardan uzak durmayı tercih ederler.

Hırsızlar Loncasında terfi etmenin yolu lonca tacirlerine yeterli çalıntı mal satmaktan geçer. Rütben arttıkça yükselmek için satman gereken çalıntı mal miktarı da aynı şekilde artar. Anlayacağın, ne kadar köfte o kadar ekmek.

Eğer bir şekilde Gri Tilki'ye yardım etmen için özel bir şekilde çağrılırsan en güvenilir bilgi kaynakların köylüler olacak. Bu kulağı delik arkadaşlarımızdan doğru bilgi almak istiyorsan kesenin ağzını açmalısın. Tabii istersen para vermeyip masal dinlemeyi de tercih edebilirsin.

Lonca kendi yağıyla kavrulur. Kıdemliler bir üyenin başına konan ödülü kaldırabilirler. Tabii bu ödülü kaldırmak için muhafızlara biraz çorba parası vermek gerekiyor. Bu yüzden başındaki ödülden kurtulmak isteyen üye toplam cezasının yarısını Kıdemlilere ödemelidir.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites