İmparatorluğun Kısa Tarihçesi 1

İmparatorluğun Kısa Tarihçesi ››

İmparatorluğun Kısa Tarihçesi

Birinci Bölüm

Yazan: Stronach k'Thojj III
İmparatorluk Tarihçisi

Çeviren: Uğur Serttaş
Düzenleyen: Mehmet Güder

Tiber Septim'in hükümdarlığından önce tüm Tamriel kargaşa içindeydi. Şair Tracizis devamlı huzursuzluk zamanını "kan ve nefretin gece ve gündüzü" diye tanımlardı. Krallar adi birer zorba idiler ve Tiber'in ülkeye düzen getirme girişimlerine karşı geldiler. Ahlaksız oldukları kadar düzenden de yoksundular. 2. Çağ 896. yılda Septim'in güçlü eli Tamriel'e barışı getirdi. Ertesi yıl imparator yeni bir çağın başlangıcını ilan etti ve böylelikle Üçüncü Çağ başladı; Hiçlik Yılı.

Otuz sekiz yıl boyunca İmparator Tiber mutlak güç oldu. Adaletin köleden hükümdara herkes için geçerli sayıldığı adil, dindar, görkemli bir devirdi. Tiber'in ölümü üzerine iki hafta boyunca yağmur yağdı. Sanki Tamriel bile ağlıyordu.

İmparatorun torunu Pelagius tahta çıktı. Hükümdarlığı kısa olsa da babası gibi güçlü ve kararlıydı ve Tamriel Altın Çağı'nın devamının tadını çıkarabildi. Yazık ki, Septim ailesinin bilinmeyen bir düşmanı I. Pelagius'u İmparatorluk Şehri'ndeki Tek Tanrı Tapınağı'nda dua ettiği sırada öldürmek için katillerden oluşan uğursuz bir örgütü kiraladı, Karanlık Kardeşliği. I. Pelagius'un saltanatı üç yıldan az sürdü.

Pelagius'un çocuğu olmadığı için imparatorluk tahtı birinci kuzenine, Tiber'in kardeşi Agnorith'in kızına geçti. Eski Silvenar Kraliçesi Kintyra tahta I. Kintyra olarak geçti. Saltanatı zenginlik ve iyi hasat ile kutsanmıştı. Kendisi de sanat, müzik ve dansın coşkulu bir azizesiydi.

Ölümünden sonra Kintyra'nın oğlu tahta geçti. İlk imparatorlara özgü isim kullanan Tamriel imparatoru, Uriel. I. Uriel, Septim Hanedanının en önde gelen yenilikçisi, bağımsız örgüt ve loncaların destekçisiydi. Onun iyi niyetli ve dayanıklı eli altında, Savaşçılar Loncası ve Büyücüler Loncası bütün Tamriel'de ün kazandı. Oğlu ve varisi II. Uriel, babası I. Uriel'in 3. Çağ 64'te ölümünden II. Pelagius'un 3. Çağ 82'de tahta çıkmasına kadar on sekiz yıl hüküm sürdü. Trajik bir şekilde II. Uriel saltanatı süresince afetler, salgın hastalıklar ve ayaklanmalar gibi talihsizliklerle uğraştı. Babasından miras kalan meziyetleri kullanamadı, Tamriel'e düzgün hizmet edemedi ve döneminde adaletsizlik baş gösterdi.

II. Pelagius'a babasından sadece taht değil, ülkenin zayıflayan ekonomisi ve adil yönetiminden doğan borcu da miras kaldı. Pelagius, Kadim Konseyi dağıttı ve sadece büyük miktarda paralar ödemeye razı olanların kalmasına izin verdi. Hükmü altındaki krallıkların da benzer politikaları izlemesini sağladı ve 17 yıllık saltanatının sonunda Tamriel tekrar zenginliğine kavuştu. Buna rağmen muhalifler akılda üstün ama parada zayıf olan tüm danışmanların Pelagius tarafından yerinden edildiğini belirtti. Bu, oğlu Antiochus'un imparator olduğunda karşılaştığı bazı sorunların sebebini oluşturdu.

Antiochus genelde mütevazi olan Septim ailesinin en göze çarpan üyelerinden biriydi hiç şüphesiz. Birçok metresi ve bir o kadar da karısı oldu. Ayrıca esprili kişiliği ve ihtişamlı giyimiyle de ünlüydü. Fakat ne yazık ki büyük babası II. Uriel'in zamanındaki iç karışıklıkları bile geride bırakacak sorunlarla karşılaştı. 3. Çağ 110'da, Antiochus'un tahta çıkışından on iki yıl sonra, Ada Savaşı az kalsın Yaztutan Eyaleti'ni Tamriel'den ayıracaktı. Yaztutan Adalarının müttefik kralları ve Antiochus birleşerek alışılmadık bir fırtınanın da yardımıyla bir ada devleti olan Pyandonea Krallığının hükümdarı Orghum'u yendiler. Efsane, Artaeum Adası'nın Psijic Tarikatı ve arkasındaki sihirli fırtınasına layık bulur övgüyü.

Babası Antiochus'un tahtının varisi II. Kintyra'nın hikayesi muhakkak ki imparatorluk tarihindeki en kederli hikayelerden biridir. Issızkent Kraliçesi Potema'nın oğlu Uriel, birinci kuzeni Kintyra'yı gayrımeşru olmakla suçladı, babasının döneminde İmparatorluk Şehri'ndeki rezil çöküşü ima ederek. Bu suçlamalar onun taç giyme törenini durdurmakta başarısız olunca Uriel Ulu Kaya, Skyrim ve Rüzgartepe'den birkaç hoşnutsuz kralın desteğini alarak, Kraliçe Potema'nın da yardımıyla, Septim imparatorluğuna üç saldırı düzenledi.

İlk saldırı Ulu Kaya ve Balyozyurt'u ayıran Kalça Körfezi bölgesinde gerçekleşti. Kintyra'nın maiyeti katledildi ve imparatoriçe esir alındı. İki yıl boyunca II. Kintyra, hücresinde gizemli bir şekilde öldürülmeden önce, Glenpoint veya Glenmoril'deki bir imparatorluk hapishanesinde güçsüz düştü. İkinci saldırı, Rüzgartepe Adalarının kıyıları üzerindeki imparatorluk garnizonlarına yapıldı. İmparatoriçenin kocası Kontin Arynx, kaleleri savunurken öldü. Üçüncü ve son saldırı Kadim Konseyin Ulu Kaya'nın batısı ve Rüzgartepe'nin doğusuna saldırmak için orduyu ayırması üzerine, imparatorluk Şehri'nin kuşatılmasıydı. Zayıflamış yönetim, Uriel'in kararlı saldırganlığı karşısında kendini çok az savunabildi ve on beş günlük direnişin ardından teslim oldu. Uriel o gece tahtı zapt edip, 3. Çağ 121 yılında kendini Tamriel İmparatoru III. Uriel ilan etti. Böylece ikinci bölümde açıklanan Kızıl Elmas Savaşı başladı.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks