İmparatorluğun Kısa Tarihçesi 3

İmparatorluğun Kısa Tarihçesi ››

Üçüncü Bölüm

Yazan: Stronach k'Thojj III
İmparatorluk Tarihçisi

Çeviren: Uğur Serttaş
Düzenleyen: Mehmet Güder

Bu serinin ilk bölümü I. Tiber'den II. Kintyra'ya, Septim Hanedanının ilk sekiz imparatorunun hükümdarlığının kısa bir hikayesini anlattı. İkinci bölüm Kızıl Elmas Savaşı ve savaş sonrası III. Uriel'den I. Cassynder'e altı imparatoru takdim etti. Bu bölümünde, İmparator Cassynder'in üvey kardeşi IV. Uriel'in nasıl Tamriel İmparatorluğu tahtına geldiği anlatılıyor.

IV. Uriel'in doğuştan bir Septim olmadığı hatırlanmalı. Annesi her ne kadar yıllarca imparatoriçe olarak hüküm sürdüyse de gerçek bir Septim imparatoru olan III. Pelagius ile evli olan bir Kara Elf'ti. Uriel'in babası, aslında Katariah'ın Pelagius'un ölümünden sonraki kocası, bir Breton asilzadesi Gallivere Lariat'tı. İmparatorluk tahtına geçmeden önce I. Cassynder, Wayrest Krallığını yönetiyordu ama sağlık sorunları onu tahttan feragat etmeye zorladı. Cassynder'in çocuğu yoktu, bu nedenle üvey kardeşi Uriel'i yasal olarak evlat edindi ve tahttan çekildi. Yedi yıl sonra, annesinin ölümü üzerine imparatorluk tahtı ona miras kaldı. Bundan üç yıl sonra, Uriel bir kez daha kendini Cassiynder'in varisi olarak buldu.

IV. Uriel'in hükümdarlığı uzun ve zorluydu. Septim ailesinin yasal olarak evlat edinilmiş bir üyesi olmasına ve Lariat ailesinin yüksek konumuna rağmen -Septim ailesinin uzaktan kuzeniydiler- Kadim Konseyden pek az kişi onun Tiber'in kanından torunu olduğuna ikna edilebildi. Konsey, I. Katariah'ın uzun ve I. Cassynder'in kısa hükümdarlığı boyunca çok fazla sorumluluk üstlendi ve IV. Uriel gibi inatçı bir "yabancı" hükümdar için onların değişmez sadakatlerini kontrol etmek imkansızdı. Tekrar tekrar konsey ve imparator arasında anlaşmazlık oldu ve tekrar tekrar konsey bu savaşı kazandı. II. Pelagius'un zamanından beri Kadim Konsey imparatorluktaki en zengin kadın ve erkeklerden oluşuyordu ve sahip oldukları güç ikna ediciydi.

Konseyin Uriel'e karşı kazandığı son zafer ölümünden sonraydı. Uriel'in oğlu Andorak, konseyin kararı ile tahttan mahrum edildi ve asıl Septim soyuna daha yakın akraba olan bir kuzen 3. Çağ 268'de, II. Cephorus ilan edildi. II. Cephorus'un hükümdarlığının ilk yedi yılı boyunca Andorak'a sadık olanlar, imparatorluk güçleriyle çatıştılar. Bilge Eraintine'in "Tiber Septim'in kalbi bir daha atmadı" diye adlandırdığı bir anlaşma ile konsey savaşı bitirmek için Andorak'a, Shornhelm'in Ulu Kaya Krallığını verdi; halen Andorak'ın varisleri orada hüküm sürmektedir.

II. Cephorus'un dikkatini Andorak'tan daha çok çeken düşmanları oldu. Eraintine'in sözleriyle, "Çok karanlık ve kasvetli bir kabustan gelen" ve kendine Camoran Usurper diyen bir adam Yeşilyurt boyunca yakıp yıkan Daedra ve hortlak savaşçılardan oluşan bir orduyu krallık üstüne krallık fethederek yönetiyordu. Pek az kişi korkunç saldırılarına direnebildi ve Ay 3. Çağ 249 yılındaki Kanlı Ay'a döndüğünde pek azı direnmeyi denedi. II. Cephorus, Usurper'in kuzeye ilerleyişini engellemek için Balyozyurt'a daha ve daha çok paralı asker yolladı ama onlara rüşvet verildi, öldürüldü ve hortlak olarak tekrar diriltildi.

Camoran Usurper'in hikayesini anlatmak için bir kitap yazmak gerekir. (daha fazla bilgi için Palaux Illthre'den, Usurper'in Yükselişi ve Çöküşü'nün okunması tavsiye edilir) Yine de bahsetmek gerekirse, Usurper'in kuvvetlerinin yok edilmesinin imparatorun gayretleriyle çok az alakası vardır. Sonuç olarak büyük bölgesel bir zaferle genelde başarısız görünen imparatorluğa karşı düşmanlık artmıştır.

II. Cephorus'un oğlu ve varisi V. Uriel, görüşleri tekrar imparatorluğun gizli gücüne döndürdü. Tamil'in ilgisini iç savaştan başka yöne çekerek V. Uriel 3. Çağ 268'de, neredeyse tahta geçtiği andan itibaren bir dizi istilaya başladı. V. Uriel, Rocrea'yi 271'de, Cathnoquey'i 276'da, Yneslea'yi 279'da ve Esroniet'i 284'de fethetti. 3. Çağ 288'de en hırslı teşebbüsüne girişti; Akavir Krallığının istilası. Bu nihayetinde V. Uriel'in iki yıl sonra Ionith Savaşı sırasında öldürülmesiyle başarısızlıkla sonuçlandı. V. Uriel, buna rağmen Tiber'in ardından savaşçı imparator olarak bilinen bir diğer isim oldu.

V. Uriel'in reşit olmayan çocuğu ile başlayan son dört imparator dönemi, bu serinin dördüncü ve son bölümünde anlatılmaktadır.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation