İmparatorluğun Kısa Tarihçesi 4

İmparatorluğun Kısa Tarihçesi ››

Dördüncü Bölüm

Yazan: Stronach k'Thojj III
İmparatorluk Tarihçisi

Çeviren: Uğur Serttaş
Düzenleyen: Mehmet Güder

Bu serinin ilk kitabı I. Tiber ile başlayan Septim Hanedanının ilk sekiz imparatorunu kısaca anlattı. İkinci bölüm Kızıl Elmas Savaşı ve sonrasında gelen altı imparatoru anlattı. Üçüncü bölüm, sonraki üç imparatoru anlattı; hakkı yenmiş IV. Uriel, beceriksiz II. Cephorus ve cesur V. Uriel'i. Okumakta olduğunuz dördüncü ve -şimdilik- son bölüm ise V. Uriel'in ardından gelen son dört imparatorun dönemini anlatıyor.

V. Uriel denizaşırı düşman Akavir'de öldüğünde, VI. Uriel beş yaşından büyük değildi. VI. Uriel, babası Akavir seferine çıkmadan hemen önce dünyaya gelmişti. V. Uriel'in diğer çocukları onun saraydan ayrılmasından bir ay sonra doğan, morganatik (soylu bir erkekle alt tabakadan bir kadının evlenmesi) bir birliktelikten olan ikizleri Morihatha ve Eloisa idi. VI. Uriel, Üçüncü Çağ 290 yılında tahta çıkarıldı. İmparatorun eşi Thonica'ya, çocuğun annesi olarak, VI. Uriel reşit olana kadar sınırlı yetkilerle kral vekilliği verildi. Kadim Konsey gerçek gücü elinde bulundurdu; I. Katariah'ın zamanından beri olduğu gibi.

Konsey yasa koymanın (ve kazançlarından yararlanmanın) sınırsız ve mutlak özgürlüğünden öyle hoşnuttu ki, 307 yılına yani 22 yaşına kadar VI. Uriel'a tam yetki verilmedi. Yıllar boyunca yavaş yavaş sorumluluk gerektiren mevkilere geliyordu ama hem konsey hem de kısıtlı da olsa vekilliğin tadını çıkaran annesi dizginleri vermeye isteksizdi. Tahta çıktığında, hükümet düzeni imparatorlara özel veto hakkı dışında çok az yetki tanıyordu.

Buna rağmen bu gücü dikkatlice ve gayretle kullandı. Takvimler 313 yılını gösterdiğinde, VI. Uriel Tamriel'e gerçekten hükmettiğinin kanısıyla övünebilir hale geldi. Dağıtılmış casus ağı ve muhafız birimlerinden Kadim Konsey üyelerine baskı yapması için faydalandı. Üvey kardeşi Morihatha onun en güvenilir müttefikiydi. Özellikle Kışhisar Mevkibeyi Ulfe Gersen ile olan evliliği hatırı sayılır bir zenginlik ve etki getirdi. Bilge Ugaride'nin dediği gibi "VI. Uriel Esroniet'i fethetmekle kalmadı, VI. Uriel Kadim Konseyi de fethetti."

VI. Uriel attan düşüp de imparatorluğun en iyi şifacıları onu yaşama döndüremeyince, sevgili kardeşi Morihatha imparatorluk tacını giydi. 25 yaşında, diplomatlar tarafından (kuşkusuz kendine hizmet eden) bütün Tamriel'deki en güzel yaratık olarak tarif edildi. Hiç şüphesiz iyi eğitimli, hayat dolu, atletik ve yetenekli bir politikacıydı. İmparatorluk Şehri'ne Skyrim baş büyücüsünü getirdi ve Tiber Septim zamanından beri ilk defa savaş büyücüsü birimi kurdu.

Morihatha, kardeşinin başladığı işi bitirdi ve İmparatorluk Eyaleti'ni imparatoriçe (daha sonra imparator) emri altında bir hükümet yaptı. Buna rağmen, İmparatorluk Eyaleti dışında imparatorluğun geneli de yavaş yavaş bölünüyordu. İsyanlar ve iç savaşlar, büyükbabası II. Cephorus zamanından beri müdahale edilmeden şiddetle devam ediyordu. Morihatha, karşı saldırılarını dikkatlice düzenleyerek ve haddini aşmadan yavaş yavaş asi mevkibeylerinin sadakatini tekrar kazandı.

Morihatha'nın askerî seferleri dikkat çekecek derecede başarılı olmasına rağmen hızı sık sık konseyi kızdırıyordu. İsmi Colovian kökenli olup Thoricles Romus ismini alan Argonyalı bir konsey üyesinin, ülkesi Kara Bataklık'a askerî birlik gönderilmesi isteğinin imparatoriçe tarafından kabul edilmemesine kızıp 3. Çağ 339'da, imparatoriçenin canına kasteden suikastçıları kiraladığına inanılıyor. Romus, son ana kadar masum olduğunu iddia etse de mahkemeye çıkarılıp idam edildi.

Morihatha'nın çocuğu yoktu ve Eloisa da dört yıl önce yüksek ateşten ölmüştü. Dolayısıyla Eloisa'nın 25 yaşındaki oğlu Pelagius, IV. Pelagius olarak tahta çıkarıldı. IV. Pelagius teyzesinin çalışmasına devam etti ve yavaş yavaş imparatorluğun itaatsiz krallıkları, mevkibeyliklerini, baronluklarını himayesi altına aldı. Amacına giden yolda Morihatha'nın dengeli ve ihtiyatlı politikasını uyguladı ama yazık ki onun başarısını tekrarlayamadı. Krallıklar o kadar uzun süredir kısıtlamalardan muaftı ki iyi huylu bir imparatorluğun varlığının bile nefret uyandırıcı olduğu düşünülüyordu. Yine de, Pelagius kırk dokuz yıllık şaşırtıcı derecede uzun bir saltanatın ardından öldüğü zaman Tamriel birlik olmaya I. Uriel zamanından daha yakındı.

Şu anki imparatorumuz, IV. Pelagius'un oğlu, heybetli ve yaman majesteleri VII. Uriel Septim, büyük teyzesi Morihatha'nın çalışkanlığına, büyük amcası VI. Uriel'in politik yeteneğine ve büyük büyük amcası V. Uriel'in askerî hünerlerine sahip. Yirmi bir yıl boyunca hüküm sürdü ve Tamriel'e düzen ve adalet getirdi. Ancak, 3. Çağ 389 yılında, imparatorluk savaş büyücüsü Jagar Tharn ona ihanet etti.

VII. Uriel, Tharn'ın yarattığı bir boyutta hapsedildi ve Tharn Yanılsama büyülerini kullanarak imparatorun kılığına büründü. Sonraki on yıl boyunca Tharn imparatorluk yetkilerini istismar ederek VII. Uriel'in programındaki fetihlere devam etmedi. Tharn'ın imparator olarak katliam yaptığı on yıl boyunca hangi hedeflerine ulaştığı ve kişisel başarıları hala bilinmiyor. 3. Çağ 399 yılında, esrarengiz bir kahraman savaş büyücüsünü İmparatorluk Sarayı'nın zindanlarında yendi ve VII. Uriel'i diğer boyut hapsinden kurtardı.

Serbest bırakılışından bu yana VII. Uriel Septim, Tamriel'i birleştirecek savaşları yinelemek için özenle çalıştı. Tharn'ın araya girmesi hızını kesti, doğru fakat ardından geçen yıllar Tiber Septim'in Altın Çağı'nın tekrar Tamriel'i yücelteceği umudu olduğunu kanıtladı.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation