Irkların Evrimi Üzerine Bir İnceleme

Irkların Evrimi Üzerine Bir İnceleme

Yedinci Baskı

İmparatorluk Üniversitesi Şifacılar Konseyi

Çeviren: Melike Tanatar Kırilen

Yaşayan örnekler uzun süre incelendikten sonra konsey, tüm Elf ırklarının insanlarla çiftleşebileceğini ve verimli döller taşıyabileceğini tespit edeli uzun zaman olmuştur. Babanın ırkından da bazı izler görülebilmesine rağmen, döl genel olarak annenin ırksal özelliklerini taşır. Mevzubahis Argonyalılar ve Khajiitler olduğunda ise ne insanlarla ne de Elflerle üreyip üreyemedikleri tam olarak belli değildir. Çağlar boyunca bu birleşmelerden doğan çocuklara dair, Daedra ile birleşme hikayelerine dek pek çok rivayet bulunmasına rağmen kayda geçmiş bir örnek bulunmamaktadır. Khajiitler sadece iskeletleri ve derisel fizyolojileri -vücutlarını kaplayan "kürk"- bakımından değil, aynı zamanda metabolizma ve sindirimleri bakımından da insanlardan ve Elflerden farklıdırlar. Argonyalılar ise, "dreugh" gibi, insanların hem suda hem de karada yaşayabilen bir türü gibi görünseler de insanlarla, Elflerle, dreugh veya (yazarın kanaatince) Kara Bataklık'taki ağaçlarda yaşayan bazı kertenkelelerle birlikte sınıflandırılıp sınıflandırılamayacakları net değildir.

Orkların üreme biyolojileri de goblinler, troller, harpieler, dreugh, tsaesciler, imgalar, çeşitli Deadralar ve diğer birçok ırkta olduğu gibi, henüz yeterince anlaşılamamıştır. Genellikle tecavüzle veya büyüyle baştan çıkararak, bu "ırklar" arasındaki münasebetlere örnek teşkil eden vakalar elbette olmuştur fakat kaydedilmiş bir gebelik vakası bulunmamaktadır. Yine de, bu yaratıkların ve uygar hominidlerin melezleşebilirliği muhtemelen derin kültürel farklılıklardan dolayı deneysel olarak ne kanıtlanmış ne de çürütülebilmiştir. Bir Orktan hamile kalan her normal Bosmer veya Breton şüphesiz bu utancı paylaşmak istemez. Bir insandan hamile kalan bir Ork kadınının da toplumu tarafından dışlanacağını varsaymak güç değildir. Ne yazık ki şifacı yeminimiz, bilimsel bilgi uğruna bir birleşimin gerçekleştirilmesini engellemektedir. Fakat biliyoruz ki, Thras'ın Sloadları gençliklerinde çift cinsiyetlidirler ve karada hareket edebilecek kadar büyüdüklerinde üreme organları kendiliğinden gizlenir. Bir Elf veya insanla üreyemeyecekleri güvenle söylenebilir.

Bu aynı "ırkların" doğru sınıflandırılmasında belirsiz fakat kullanışlı olan terimi kullanırken ortak miras ve farklılıkların büyü deneylerine dayandığı varsayımının mı (sözde "tabiat kuralları" yönlendirmeleri) yoksa bir nesilden diğerine yavaşça değiştikleri varsayımının mı daha doğru olduğu merak konusudur.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily