İspirto Ocağının Doğru Kullanımı Üzerine İlmi Bir İnceleme


İspirto Ocağının Doğru Kullanımı Üzerine İlmi Bir İnceleme

Çeviren: Deniz Görmez

Sessiz Kara Bataklık'ın simyacıları uzun zaman önce ayın evrelerinin ispirto ocağını kusursuz konumlandırmayı etkilediğini kavradılar. Dolunay esnasında ocak güneye doğru, tam olarak Güney Yıldızı'na bakmalı. Çok iyi bilinir ki Güney Yıldızı güneyden hafif sapar. Titiz bir simyacı günü ve zamanı kesin olarak belirleyip ocağı kusursuz bir şekilde konumlandırmak için yıldız haritalarına başvurur.

Ocak, Ay'ın Dolunay'dan sonraki her bir evresinin gecesi için bir dairenin yirmi sekizde biri kadar saat yönünde hareket ettirilmeli. Simyacı eğer Güney Yıldızı'na Kuzeyin Kızkardeşlerinden daha yakınsa ocağı saat yönünün tersine hareket ettirmeli. Ocağı ay ışığının ocağın yarısını aydınlattığı yere kurun. Tabii ki eğer ay Yeniay'da ise ocak tamamen ışığın altında olmalı.

İspirto ocağını doğru konumlandırmak damıtılan maddeye kırk yedide bir daha fazla saflık sağlayacaktır. Etkisi o kadar da belli olmayabilir fakat saflık arzulanan bir özelliktir.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease