Kara Sanatlar Yargıda

Kara Sanatlar Yargıda

Yazan: Hannibal Traven
İmparatorluk Şehri Büyücüler Loncası Baş Büyücüsü

Çeviren: Faruk Dikmen
Düzenleyen: Mehmet Güder

TARİHÇE

Genellikle Kara Sanat da denilen Ölüçağırma, yazılı tarihin de öncesine dayanan bir geçmişe sahiptir. Neredeyse bütün eski kanunlar bundan ölüm cezası ile sonuçlanacak derecede yasaktır diye bahseder. Lakin daha açık fikirli büyücüler bunun öğretimine devam etmişlerdir.

Loncamızın habercilerinin verdiği malumata göre Artaeum Adası'ndaki Psijic Tarikatı da kullanımını sadece tehlikeli olduğu için değil, aynı zamanda kutsal olan ve olmayan atalarının ruhlarına olan inançları, Ölüçağırmayı görmezden gelip kullanımını yasakladı. Buna rağmen bu yasağı hiçe sayan birçok öğrenci ve usta duyuyoruz. Vanus Galerion, Artaeum'u terk ettikten sonra Psijic keşişlerine karşı durabilirdi ama Ölüçağırma'nın loncada öğretilmesini de yasakladı.

Vanus Galerion zamanından beri yaklaşık 1100 sene geçti ve loncayı yöneten pek çok baş büyücü oldu. Ölüçağırma hakkındaki sorular sorulmaya devam etti. Lonca içindeki sınırlamalar ortadan kalkmadı fakat bunun hakkındaki fikirler yıllar boyu bir öyle bir böyle değişti. Bazı baş büyücüler bunu tamamen yok sayma eğilimine gitti, bazıları buna karşı faal bir şekilde mücadele etti. Hala eski baş büyücülerin Ölüçağıran oldukları söylenir.

Büyücüler Loncası'nın baş büyücüsü olma görevimde bu konu hakkında bir karar almakla yükümlüyüm.

Kara Sanatlar hakkında kendi fikirlerim olmasına rağmen imparatorluktaki en iyi iki büyücüyü, yani Corinth'ten Büyücü Voth Karlyss ve Orsinium'dan Büyücü Ulliceta gra-Kogg'u danışman olarak görevlendirdim ve bu konuyu iki gün müzakere ettik.

Aşağıdaki metinler Ölüçağırma hakkında Büyücüler Loncası'ndaki tartışmanın, savunmaların ve karşı savunmaların en önemli noktalarının özetidir.


SAVUNMA

Usta gra-Kogg'un savunması: Ölüçağırma iyi anlaşılmadı. Bunu yok sayarak ortadan kaldıramayız. Kendini büyü sanatlarına ve bilimine adamış aydın bir kurum olarak gerçeğe karşı sorumluluklarımız var. Öğrenimimizde otosansür uygulamak tarafsız ve objektif olma misyonumuza aykırıdır.

Usta Karlyss'in karşı savunması: Büyücüler Loncası araştırmasını sorumlulukla, dikkatle ve etik standartlarla dengelemeli. Bir öğrenciyi dikkatlice ve masumane bir niyetle ilerletmek, derslerine sansür koymak demek değildir. Kurallar ve sınırlar koymak öğrencinin özgürlüğünü kısıtlamak anlamına da gelmese de, aslına kalırsa gereklidir.

Usta Karlyss'in savunması: Ölüçağırma medeni dünyanın tamamında yasaklanmıştır. Bunu resmen kabul etmek için Büyücüler Loncası halk arasında tamamen korku ve düşmanlık uyandırmalıdır. Vanus Galerion bu kurumun seçkin ve ayrılıkçı Psijic Tarikatı gibi olmasını istemedi. Risk altındayken halkın fikrini önemsemeyiz. Hiç kuşkusuz imtiyazlarımızı birçok yerde, büyük ihtimalle de tüm Cyrodiil'de, yani Ölüçağırma'ya olan hassasiyetin en kuvvetli olduğu yerde-

Usta gra-Kogg'un karşı savunması: Evet, toplumun endişelerine karşı hassas olmalıyız ama bizim ilmimizi de onlar belirlememeli ve belirleyemezler. "Ölüçağıran" birçok cahil kişiye göre kötü büyücü demektir. İşimizi önyargılar ve eksik bilgiler yüzünden kısıtlamamız tam bir delilik. Halkın fikri yüzünden konuya sadece arkamızı dönmek tarafsız eğitimin amacına bir hakarettir.

Usta gra-Kogg'un savunması: Ölüçağıranlar Tamriel'in belalarıdırlar. İster kendi başlarına, ister sloadlar ile birlikte ya da Solucanlar Kralı Mannimarco ile hareket etsinler; birçok korkunun, zombilerin, iskeletlerin ve daha nice yaşayan ölünün sorumlusudurlar. Bu tehdide karşı en iyi Ölüçağıranların güçlerini anlayarak savaşırız ve bunu eğitimimizde Kara Sanatları kısıtlayarak yapamayız.

Usta Karlyss'in karşı savunması: Kimse Kara Sanatların tehdidine itiraz etmiyor. Aslında benim savunmamın da özü Büyücüler Loncası'nın bunu bir ders yaparak yeni üyelere öğretmesine karşı olmamdır. Düşmanımızın neler yapabileceğini bilebiliriz ve bilmeliyiz de fakat onların o çok derin gözüken yolun tuzağına düşmemeli ve o yolları kendi yolumuz yapmamak için çok dikkatli olmalıyız. O kötü yolları öğrenirsek bırakın birilerini iyi yapmayı, kendimizi de kötü yaparız.

Usta Karlyss'in savunması: Ölüçağırma tabii ki tehlikelidir. Kimse onunla "zevk olsun" diye ilgilenemez. En basit büyü bile kan dökmeyi gerektirir ve anında büyü yapanın ruhunu saptırmaya başlar. Bu bir zan değil, gerçeğin ta kendisidir. Yapana ve dünyaya bela ve dertten başka bir şey getirmeyen, böyle olduğu zaman içinde tekrar tekrar ıspatlanan bu büyü öğretisini öğretmek ve teşvik etmek loncanın sorumsuzluğudur.

Usta gra-Kogg'un karşı savunması: Öğrenmeye başlamamış herkes için tüm büyüler tehlikelidir. Yıkım derslerinde gösterilen en basit bir alev topu büyüsü bile bir acemi tarafından yapılırsa sadece diğerlerine değil, kendine bile büyük zarar verebilir. Mistisizm derslerinde de uygulayanın aklını mantıktan ayıran, kimilerine göre birinin ruhunu saptırmaya benzediği için karşı çıkacağı geçici bir cinnet halini içeren doğal güçler mevcuttur.

Usta Gra-Kogg'un savunması: Lonca zaten bazı Ölüçağırma türlerine izin verdi. Büyü "dersleri" bildiğimiz üzere ilk olarak Vanus Galerion tarafından öğrenimi dağıtıp kolaylaştırmak için hazırlanan yapay kurgulardır. Seneler boyunca bu sürekli değişmiştir ama her ustanın bildiği gibi, hepsi birbiri ile bağlantılıdır. Bir Çağrı talebesi bir koruyucu hayalet çağırdığı zaman, Ölüçağırma dersine de değinmiş oluyor. Bir Tılsımlama talebesi esir bir ruhu kullandığı zaman da Kara Sanat suçundan cezalı kabul edilebilir. Daha önce de bahsettiğim gibi, Mistisizm dersinin de Ölüçağırma ile akrabalığı var. Talebelerin Ölüçağırma yolunu öğrenmemesi gerektiğini söylemek tarihte kabul görmüş diğer lonca derslerindeki genel ustalıkları de zapt etmek demektir.

Usta Karlyss'in karşı savunması: Evet, dersler birbiri ile ilgilidir fakat her dersin standart büyüleri zaman imtihanını geçmiştir. Biliyoruz ki, ders bir Mistisizm talebesine tecrübesinden dolayı kalıcı hasara uğramayacağı uygun bir şekilde anlatılmaktadır. Her yolda olduğu gibi, bu da bir ölçüsüzlük meselesidir. Bizi ileriye götürecek çalışmalarımızın ne kadarına izin vermeliyiz. Ölüçağırma'nın tabiatı, uygulayanı bilgelikten karanlığa götüren, esas itibarıyla onu yok eden bir yapıya dayanır. Büyücüler Loncası'nda yeri yoktur.


SONUÇ

Ölüçağırmanın tehlikeleri kullanışlılığından ağır basmaktadır. Lonca, üyelerinin öğrenimine sansür koymayı istememektedir fakat kötü yandaşlarına karşı savaşma amacındaki sınırlı türleri haricinde Kara Sanatların öğrenimine de göz yummayacaktır. Bu sadece kendini kanıtlamış hayli yetenekli ve dikkatli ender kişiler tarafından benim iznim dahilinde ve gözetimim altında yapılacaktır.


SON SÖZ

Usta Ulliceta gra-Kogg'un Ölüçağırma savunucusu olma söylentisinden öte kendisinin bir Ölüçağıran olduğu gerçeğini teyit ettiğim için çok müteessirim. Bu açıklama ile birlikte, Fener Şövalyeleri onu Orsinium'daki lonca binasında tutuklamaya çalıştı fakat kaçmayı başardı. Orsinium'da yerine geçecek olan ustaya güvenimiz tam.

THer ne kadar katılmasam da, savunmalarının bu kitapta yer alması onun mantıklı düşüncelerini yeterli görüp saygı göstermemdendir. Bunları kaldırmak için bir sebep görmüyorum. Bununla birlikte "gerçeğe" olan ilgisinin, Kara Sanatlara karşı köleliğini üstü kapalı söylemesinden başka bir şey olmadığını görmek çok üzücü.

Bu talihsiz olay lonca üyelerinin Ölüçağırma'nın cazibesine karşı nasıl temkinli olmak gerektiğini ve Büyücüler Loncası içine gizlice sokulan Ölüçağıranlara karşı uyanık olmak gerektiğini göstermiştir.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle