Kralların Madalyonu

Kralların Madalyonu

Yazan: Wenengrus Monhona
Çeviren: Alper Kurt
Düzenleyen: Mehmet Güder

İlk Çağ'ın ilk yıllarında, Ayleidler ya da Anayurdun Yüce Elfleri olarak adlandırılan güçlü bir Elf ırkı, merkez Tamriel'i demir bir yumrukla yönetti. Yüce ve kibirli Ayleidler, Daedra ve ölü ruh ordularından yararlanmak için hain Daedra lordları olan efendilerinden destek aldılar; bu korkusuz büyülü ordu ile Ayleidler, insanların genç ırklarını katletmek ya da kendi hevesleri için köle kullanmak üzere, merhamet göstermeden avladılar.

Acı çeken insanoğlu adına, Cyrodiil soyunun ilklerinden olan Aziz Alessia, Zaman'ın Ejder Tanrısı ve Aedraların Hükümdarı Akatosh'tan yardım diledi. O zamana kadar insanoğlunun vaziyetini kederle izlemiş olan Akatosh, kendi kalbinden o değerli kanını dökerek, Aziz Alessia'yı Ejderlerin Kanı'yla kutsadı ve bunun üzerine bir akit ahdetti ki, Alessia'nın nesilleri ejder kanına sadık olduğu sürece Akatosh, Oblivion Kapıları'nı elinden geldiğince kapalı tutup, Daedra aşığı Ayleidleri ve onların yaşayan ölü ordularını uzak tutacaktı.

Bu akdin nişanı önderliğinde Akatosh, Alessia ve torunlarına, Kralların Madalyonu ve İmparatorluk Şehri'nin Sonsuz Ejder Alevleri'ni verdi. Böylece Allessia, Cyrodiil Kralların Madalyonu'nun ilk mücevheri haline geldi. Bu mücevher madalyonun ortasında bulunan Kızıl Elmas'ın içindedir. Aynı zamanda, imparatorluğun ve daha sonra da Septim soyunun sembolü olarak kabul görmüştür. Kızıl Elmas kendinden başka her biri ayrı bir ilahı temsil eden sekiz ayrı mücevherle çevrilidir.

İmparatorluk, Akatosh ve soyuna karşı sadakatini koruduğu ve Alessia'nın torunları Kralların Madalyonu'nu taktığı sürece, Akatosh ve onun ilahi soyu Tamriel ve Oblivion arasındaki güçlü bariyeri muhafaza etmeye devam edecek, böylece ölümlü insanoğlu Daedra efendilerinin harap edici ordularından bir daha asla korkmaya gerek duymayacak...

Fakat insanların Dokuz İlah'ın gücüne sadakatleri bozulacak ya da Alessia'nın torunları düşecek olursa Tamriel ve Daedra diyarlarının duvarları yıkılacak, Daedra'ya tapanlar insanoğlunu tekrar kabusa sürükleyecek olan zayıf Daedraları ve yaşayan ölü ruhlarını yeniden çağırabilme imkanına sahip olacak.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor