Liminal Köprüler

Liminal Köprüler: Mundus ve Oblivion Arasında Yolculuk Üzerine Bir Teori

Yazan: Alinorlu Camilonwe
Çeviren: Mehmet Kardaş
Düzenleyen: Mehmet Güder

Hızlandırılmış nesnelerin ya da varlıkların boyutsal geçişleri bir hiperagonal ortamın yokluğunda mümkün değildir. Mümkün olsa dahi geçiş yapan nesnelerde çeşitli anormallikler gözlenebilir.

Teorik olarak çeşitli hiperagonal ortamlar bulunabilir olmasına rağmen transliminal geçiş sağladığı bilinen tek nesne Mühür Taşı'dır. Bir Mühür Taşı, efsanevi öncesi dönemden kalma kristal benzeri Deadra mühürlerinin kadim büyüleri ile oluşmuş ekstra boyutlu bir nesnedir. Ruh cevherleri gibi bazı yaygın morfolitler doğada kolayca bulunabilirken, mühür taşlarını yapabilmak için kullanılan egzotik morfolitler sadece Oblivion'da bulunabilir ve Daedra desteği olmadan toplanamaz.

Hiperagonal ortam oluşturmak için gerekli olan morfolitler ve Daedra mühürleri Daedra efendilerinden kolayca elde edilemeyecekleri için iş görecek yeni bir transliminal mekanizma geliştirilmelidir. Daedra efendileri ile yapılan değiş tokuş işlemleri de oldukça oturmuş olmasına rağmen bizim uygulamalarımızın tamamıyla dışında kalacaktır.

Bir Mühür Taşı'nın elimizde olduğunu varsayarsak, transliminal mekanizma ilk olarak morfoliti Daedra mührü alacak şekilde ayarlamalıdır. Mekanizma için tüm gün, ışığa ve havadan gelebilecek her türlü tehdide karşı koruma sağlayan, duvarları beyaz taşlarla örülmüş ve zemini siyah fayanslar ile döşenmiş bir oda oluşturmalıyız. Ayrıca bu odanın yüzeylerinin tamamı eter içerisinde çözülmüş olmalı ve tuzlarla saflaştırılmalıdır.[1]

Kare bir masa üzerinde morfoliti taşıyacak tabak ile odanın merkezine yerleştirilmelidir. Gorvix ve Harrada'dan elde edilmiş dört tütsü dört köşeye konulmalıdır. Gündüzün geceye eşit olduğu vakit morfolit tabağa yerleştirilir. Sonra Kanun Kitabı aynı günün şafağından günbatımına dek durmaksızın okunmalıdır. Sonrasında saflaşmış morfoliti Daedra efendisine mührü yazması için teslim edebilir. Daedra efendisinin kitabesi ile yazıldığında morfolit artık çok güçlü büyü depolayabilen -birçok açıdan ruh taşlarına benzeyen- gerçek bir Mühür Taşı olmuştur. İşte bu Mühür Taşı transliminal geçiş için gerekli büyü gücünü sağlayabilir.

Oblivion'a bir kapı açabilmek için mekanik, çağrı büyüsü ya da tılsımı ile Mühür Taşı'nı büyüleyen Daedra efendisi ile iletişime geçmelidir. Sonrasında Daedra efendisi ile çağırma prosedürü uygulanır[2] ve Mühür Taşı aktive edilir. Böylece büyülendiği yere gönderilen Mühür Taşı, Mundus ve Oblivion arasında geçici bir kapı oluşturmuş olur. Bu kapı sadece kısa bir süre açık kalabilir hatta çoğu durumda birkaç dakikayı geçmediğinden pek kullanışlı olduğu söylenemez

[1] İlgilenen öğrenciler Albrecht Theophannes Bombidius'un çalışmalarına ve de Mistik Galerion'a bu çalışmaların temelleri için bakabilirler.
[2] Çağrı prosedürü Therion'un "Tılsımlama Kurallarının Çoğu" kitabı ya da "Ralliballah'ın On Bir Ayin Şekli" kitabında bulunabilir.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool