Mabet Temizliği

Marukh'un Kutsal Kardeşlerinin Yıllıkları

IV. Cilt: Mabet Temizliği

Çeviren: Alper Kurt
Düzenleyen: Mehmet Güder

Editörün Notu: Elinizde tuttuğunuz İlk Çağ'ın Alessia Tarikatı yıllıklarından kalan tek sağlam parçadır. Canulus Gölü'ndeki Adalet Savaşı'nda inşa edilen (1. Çağ 2321) arşivleri ya yakılmış ya da tahrip edilmiş devasa inziva evinde bunca yıldır bozulmadan korunmuş.

Aynı zamanda Alessia tarikat elyazmalarının Alessia'nın tanrısallaştırmasından alınan referanslarla yazıldığını da unutmayın. (1. Çağ 266)

Bu yazıda Kutsal Alessia'nın 127. yılında vuku bulan olayları kaydedilmiştir.

Tüm diyarlarda karanlığın hakim olduğu gün bu yıla aitti. Güneş, üç günlük Masser Ayı gibi görünüyor ve yıldızlar gün ortasındaki gibi sönüp parlıyordu. Bu olay 5 Mart günü gerçekleşti. Tüm bu olayları görenler dehşete düştüler ve olayları takiben çok kötü şeyler olacağının farkına vardılar. Nitekim oldu da, aynı yıl Kral Belharza zamanından beri eşi benzeri görülmemiş bir şeytan akını, Elf yapımı Malada Tapınağı'ndan akmaya başladı. Bu şeytanlar ülkeye öylesine elem getirdiler ki insanlar ne topraklarını sürebildi ne ekin ekebildi ne de bunları hasat edebildiler. Bunun üzerine Maruk'un Kardeşleri diye bilinen insanlar çıkageldiler. Ve sonra da Baş Keşiş Cosmas, kardeşleri toplayıp hepsini Elf lisanında Yüce Mabet olarak bilinen Malada'ya gönderdi ve kutsal ateşle karşı karşıya kalan ahmak şeytanlar yok edildi, birçok şeytani eser ve kitap birbiri ardına yakıldı. Ve ülke uzun yıllar boyunca huzur içinde yaşadı.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source