Mistik Galerion

Mistik Galerion

Yazan: Asgrim Kolsgreg
Çeviren: Ashe Corven
Düzenleyen: Mehmet Güder

İkinci Çağ'ın ilk kanlı yıllarında Vanus Galerion, önemsiz bir soylu olan Sollicich-on-Ker'in lordu Gyrnasse'nin arazisinde köle olan, Trechtus adıyla doğdu. Trechtus'un annesi ve babası vasıfsız işçilerdi. Babası kendisini Lord Gyrnasse'nin kurallarına karşı gelerek gizlice eğitmişti ve daha sonra Trechtus'a da okumayı öğretti. Lord Gyrnasse, okur yazar kölelerin doğanın nefreti olduğu ve hem kendilerine hem de lordlarına karşı tehlike arz ettikleri konularında daha önceden uyarılmıştı ve bunun üzerine de Sollicich-on-Ker'deki bütün kitapçıları kapattırmıştı. Gyrnasse'nin idaresi dışındaki bütün kitap satıcıları, şairler ve öğretmenlere yasak getirilmişti. Bununla beraber küçük ölçekli bir kaçakçılık operasyonu bir kısım kitap ve parşömen tomarını, Gyrnasse'nin gölgesi altında dolaşımda tutuyordu.

Trechtus sekiz yaşındayken kaçakçılar bulunup hapse atıldı. Bazıları kocasından korkan cahil ve dindar Trechtus'un annesinin kaçakçıların ispiyoncusu olduğunu söylediler ama başka söylentiler de vardı. Kaçakçıların mahkemesi olmadı ve cezalandırma işi hızlı bir şekilde halledildi. Trechtus'un babasının vücudu, Sollicich-on-Ker'de yüzyıllar boyunca görülen en sıcak yazda haftalar boyunca asılı kaldı.

Üç ay sonra, Trechtus Lord Gyrnasse'nin arazisinden kaçtı. Yaztutan Adalarının yarısı boyunca, Alinor kadar uzaklara kaçtı. Halk ozanlarından oluşan bir kafile onu yol kenarındaki bir hendeğe kıvrılmış, ölmek üzereyken buldular. Sağlığına kavuşmasına yardım ettiler ve getir götür işlerine bakmasına karşılık olarak yiyecek ve barınması için bir yer verdiler. Halk ozanlarından biri olan kahin, Heland Trechtus'un zihnini test etmeye başladı ve utangaç olmasına rağmen şartlarına göre olağanüstü bir şekilde zeki ve kültürlü buldu. Heliand onda, Artaeum Adası'nda mistik olmak için eğitildiği zamanlardaki halini görüyordu.

Kumpanya, Yaztutan'ın uzak doğusundaki Potansa köyünde gösteri yaparken Heliand on bir yaşındaki Trechtus'u alıp Artaeum Adası'na götürdü. Adanın yetkilisi olan Iachesis, Trechtus'taki potansiyeli gördü ve ona Vanus Galerion ismini vererek öğrencisi yaptı. Vanus, zihnini vücuduyla birlikte Artaeum Adası'nda eğitti.

Böylece Büyücüler Loncası'nın ilk en büyük yetkilisi eğitildi. Eğitimini Artaeum'daki Psijiclerden aldı. Çocukluğundaki ihtiyaçları ve adaletsizlikler, onu bilgiyi paylaşma felsefesine yöneltmişti.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease