Modern Kafirler

Modern Kafirler: Bir Araştırmacının
Daedra Lordu Azura'nın Mabedine Ziyaretinin Öyküsü

Yazan: Gottlesfontlu Haderus
Çeviren: Sefa Eren Kurt

Daedralara tapınma Cyrodiil yasaları tarafından engellenmez. Bunun başlıca sebebi imparatorluk yasasının Büyücüler Loncasına Daedra çağırma izni vermesidir. Yine de şapel ve kamuoyu Daedra tapınmalarına o kadar şiddetle karşı çıkarlar ki Daedra ayinlerini yapanlar işlerini gizlilik içinde yürütmek zorundadırlar.

Ancak Daedralara tapınma hakkındaki düşünceler diğer eyaletlerde hayli farklıdır. Cyrodiil'de bile yıllar geçtikçe geleneksel inançlar fazlasıyla değişti ve Daedra'ya tapınan bazı cemiyetler hayatta kaldı. Birçok geleneksel Daedra inananları ilaha hürmet ve kişisel mahkumiyetle motive edilirken, modern Daedra inananlarının birçoğu gizli bir güç arzusuyla baskı altına alınırlar. Bilhassa her kabileden görev yapmak isteyen kahramanlar efsanevi Daedra tılsımlarının peşinden savaş yetenekleri ve büyülü güçleri için koşuyorlardı.

Ben bizzat Daedra Lordu Azura'ya, Şafak Kraliçesi'ne ve Gün Batımı'na tapınan bir topluluk keşfetmiştim. Daedra tapımına meraklı bir araştırmacı bunu birkaç yoldan inceleyebilir; edebiyat çalışması yaparak, eski Daedra tapınaklarını araştırarak ve keşfederek, yerel muhbirleri ve tapınanları sorgulayarak. Ben bütün bunları Azura mabetlerini bulmak için kullandım.

İlk olarak ilgili kitapları okurum. Bunun gibi kaynaklar Daedra tapınaklarına dair yararlı genel bilgiler sağlayabilir. Örneğin, araştırmalarım sonucu şu kanılara vardım; Cyrodiil'de, Daedra mabetleri genellikle yerleşim yerlerinden uzaktaki çöllerde bulunan Daedra lordlarının heykelleri tarafından temsil edilir, her mabet cadılar meclisi adındaki cemaatlerle bütünleştirilmiştir, bu tapınaklar meclisle Daedra lordundan bir lütuf istenilen belirli zamanlarda -ki genelde haftanın bir günü olur- ilişkilendirilir fakat çoğu zaman Daedra lordu gönderilen arzuhalcinin yeterli cesareti yoksa ya da karakterinin gücüne saygı duymazsa cevap vermeye tenezzül dahi etmeyecektir, onlara sadece uygun teklif verilirse yanıt vereceklerdir (sıkça teklif edilen bu sır sadece ibadetçileri tarafından bilinir) ve böylece Daedra lordları bazı görev ve hizmetlerin tamamlanması karşılığında başarılı bir fedaiye güç tılsımı bahsetmeye söz vereceklerdir.

Vahşiliğin tüm samimiyetiyle yerel halkı sorguladım. Muhbirlerin iki grubunu özellikle kullanışlı buldum, seyahat eden avcılar ve maceraperestler (gezintileri sırasında tapınaklara rastlayabilmeleri kuvvetle muhtemel) ve Büyücüler Loncası öğrencileri. Azura Tapınağı'nın durumunda her iki kaynak da faydalıydı. Seyahati sırasında tuhaf, destansı bir heykele rastlamış olan bir Cheydinhal avcısıyla tanıştım. Uzun kolları olan bir kadının heykeliydi gördüğü; bir elinde yıldız, diğer elinde hilal şeklinde bir ay tutuyordu. Batıl inancından kaynaklanan korkusundan dolayı avcı heykelden uzak durmuştu ama bulunduğu yeri hafızasına kazımıştı: Cheydinhal'in kuzeyinden uzakta, Arrius Gölü'nün kuzeybatısında, Jerall Dağlarının zirvesinde.

Sonra elimdeki heykeli tanımlayan belge ile birlikte yerel Büyücüler Loncasına danışarak tapınılan Daedra efendisinin kim olduğunu öğrendim.

Tapınağın yeri ortaya çıktıktan sonra ziyarete gittim ve orada ibadet eden bir topluluk buldum. Daedra tapımına karşı düşüncelerin gücü yüzünden başlangıçta ibadet edenler kimliklerini kabullenmek istemiyorlardı. Fakat bir kez onların güvenlerini kazandım. Azura insanların dileklerini kabul ettiği zamanların (şafaktan gün batımına) sırlarını benimle paylaşmaya pek istekliydiler, ki Azura tarafından arzulanan adağın kader perisinden alınan bir çeşit toz olduğu ortaya çıktı.

Ben bir keşiş ve alimden daha öte biri değilim, bu yüzden parlayan tozu bulmak benim yeteneklerimin çok daha ötesindeydi. Fakat böyle bir teklifi yapabilseydim ve kabul edilseydi, Azura'dan, tamamlandığı zaman efsanevi sihirli güçlere sahip Daedra tılsımı olan Azura'nın Yıldızı'nı kazandırabilecek bir görev vereceğine dair söz almış olacaktım.

Cyrodiil'de birçok değişik Daedra mabedi bu mabetlere ithaf edilmiş Daedra efendilerin ve bu efendiler tarafından verilen görevlerin sonuçlandırılmasıyla ulaşılacak Daedra tılsımlarının olduğunu öğrendim. Mesela Avcı Hircine, güçlü ve büyülenmiş bir zırh olan Kurtarıcı'nın Derisi ile bağdaşmıştır. Volendrung Kılıcı Canavarlar Efendisi Malacath ile birleşmiştir ve dillere destan Molag Bal Gürzü'nün de Daedralara tapınma sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Diğer Daedra efendileri ile tapınakları ve müritleri ise gizemlerini koruyorlar.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents

Copyright © <Dates> by <Authors>. All Rights Reserved.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy