Nirnotu Mektubu

Nirnotu Mektubu

Yazan: Sinderion
Çeviren: Mehmet Kardaş

Bu da beni sıradaki konuma getiriyor; parlayan kökleriyle nirnotu.

Dirençli kök, normalde bir su birikintisinde bile büyüyebilmesine rağmen kökler oldukça nadirdir ve kısa süre içinde nesli tükenecektir. Kendim arasıra Cyrodiil'de yol kenarlarında görülebilen o çarpık gövdesiyle henüz karşılaşmadım. Ünlü imparatorluk aktarı Chivius Regelliam'ın notlarına göre nirnotu bir zamanlar oldukça yaygındı ve ülkenin her yerinde bulunabiliyordu. Ona göre büyümesine ket vuran bir felaket yüzünden şu andaki duruma düşmüş olabilir. 1. Çağ'ın 668. yılındaki Güneş'in Ölümü olayının bitkiyi etkilediği düşüncesine birçok ilim adamı karşı çıksa da Chivius'a göre nirnotu nesli o bütün yıl güneşin olmaması nedeniyle zarar görmüştür. Diğer bitkiler bundan kurtulabilmek için bazı yollar bulmuş olmalarına rağmen nirnotu gizemli büyülü yapısı nedeniyle iklim değişimine olağandışı şekilde duyarlı hale gelmiştir. Gerçek bu olsun ya da olmasın görülen nirnotu sayısı her geçen yıl azalmaktadır.

Chivius'un çalışmalarının en dikkat çekici yönü kökü sarımsı bir parıltıya sahip olarak tanımlamasıdır. Bu gerçeğe karşın günümüzün nirnotları daha çok açık mavi yada mavi beyazımsı bir parlaklığa sahiptir. Maalesef Chivius'un zamanından beri nirnotuyla ilgili pek fazla çalışma yapılmadığı için bu olayın ne zaman ya da neden gerçekleştiği bilinmemektedir. Bugün ise ben diyorum ki nirnotu sadece bir bitki olmasına rağmen, yaklaşan yok olma tehlikesini sezmiş ve yaşayabilmek için doğasını değiştirmiştir. Günümüz nirnotlarının yer altında güneş ışığı olmadan yaşayabilmeleri de bu teoriyi desteklemektedir. Bu tip ortamlarda daha çok yosun ve mantarların büyüdüğü doğru olsa da birçok kişi derin mağaralarda nirnotları gördüğünü bildirmektedir. Chivius'un notlarında bir kez dahi olsun yer altı nirnotlarından bahsedilmez. Ancak bu nasıl olabilir? Yüzeyde yaşayan bir bitki nasıl olur da birdenbire doğal yaşam alanından farklı bir yerde, mağaralarda ortaya çıkabilir?

Cevap sevgili simyacılar, Chivius'un kendi notlarında yazıyor. Her ne kadar Chivius, nirnotu ile laboratuarda oldukça vakit geçirmiş olsa da bir noktayı, bitkinin yetiştiği toprağı incelemeyi unutmuştur. Daha önce de belirtildiği gibi Chivius'a göre Güneş'in Ölümü, Kızıl Dağ'ın patlaması, nirnotunu etkileyen en önemli etkenlerdir. Kabul. Bu önermeye benim yapacağım düzeltme ise o bütün yıl boyunca gökyüzünden yağan kül toprakla karışmış ve kökün büyülü yapısı dolayısıyla daha önce anlatılmış olan değişimlere katkıda bulunmuştur. Kül bir çeşit katalizör gibi işlev görmüş ve nirnotunun doğasını değiştirmiştir. O karanlık zamanlardan çok az kül kalmış olmasına rağmen bana Vvardenfell'den gönderilmiş olan yeni küller üzerinde bazı testler yaptım. Hemen hemen hiç büyülü özellikleri yok, en azından bir bitkiyi öylesine etkileyebilecek şekilde. Ancak normal külden nadiren oluşan ve kül tuzu olarak bilinen madde bazı güçlü büyüsel özelliklere sahip. Hatta bazı Dunmerlar o özellikleri zamanında topraklarında kol gezen bitki hastalığını iyileştirmek için kullanırlarmış. Bence bu büyü nirnotunun sahip olduğu doğal büyü ile birleşince radikal bir değişime yol açtı... Kök "kendini iyileştirdi".

Toparlamak gerekirse, yaptığım iki önerme bir şekilde bağlantılı. Bitkinin yaşaması gerekiyordu, bunun için de yok olmasına neden olacak şeyin bir yan ürününü kullandı. Doğada başka hiçbir bitki böylesi bir değişim geçirmemiştir. Bence nirnotu kısa bir süre zarfında başka türler için milyonlarca yıl sürecek bir değişim geçirmiştir.

Sebebi ne olursa olsun bir şey kesindir; nirnotu yok olma yolundadır. Günümüzde eşi benzeri olmayan iksirler hazırlamaya yarayacak bir potansiyele sahiptir. Sizi kazancımızın ufak bir kısmını bu kökleri toplayıp üzerinde çalışmak için ayırmaya davet ediyorum. Bu öneriyi sempozyumdan sonra inceleyebilmeniz için özetledim. Lütfen, çok geç olup nirnotu bir anıya dönüşmeden bu öneriyi ciddi şekilde düşünelim.

Zaman ayırdığınız için teşekkürler

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator