Orkların Gerçek Doğası

Orkların Gerçek Doğası

Çeviren: Mehmet Kardaş
Düzenleyen: Cem Filiz

Orklar, Şafak Çağı'nın son dönemlerinde doğdular. Tarih onları goblin ırkına benzeyen yaratıklar olarak göstermiş olsa da, Orklar aslında Altmeri'nin ata ruhunun en güçlüsü Trinimac'in çocuklarıdırlar. Trinimac, Daedra Prensi Boethiah tarafından yenildiği ve kötülüğe doğru kaydığı zaman Orklar da dönüşüm geçirdiler. Orkların eski adı 'Pariah halkı' manasına gelen 'Orsimer' idi. Şimdi ise Trinimac'tan geriye kalan olan Malauch'un izinden gitmektedirler.

Peki Malauch kimdir?

Daha çok "kovulmuş ve terk edilmişleri, geri dönülemez lanet ve yeminler altında ezilenleri himayesine alan" olarak bilinen Daedra Prensi Malacath'dır. Aslında teknik olarak bir Daedra lordu olmamasına ve diğer Daedralar onu bu şekilde tanımamalarına rağmen, en uygun olduğu tabaka budur. Eskiden kadim Elflerin Pantheon şampiyonu olarak bazı yerlerde Auri-El'den bile daha çok bilinen Trinimac, onları içeride ve dışarıdaki tehlikelere karşı korumuştu. Ancak Trinimac ve takipçileri Velothi muhalif hareketini durdurmaya çalıştıklarında Boethiah onu yemişti. Trinimac'in vücudu ve ruhu bozulmuştu ama Malacath olarak tekrar ortaya çıktı. Takipçileri de kendisi gibi daha da kötüleşti. Başta Auri-El olmak üzere herkes tarafından aşağılandıkları için kuzeye, Saarthal yakınlarına kaçtılar. Kuzeyliler ve Chimerler ile toprak sahibi olabilmek için savaştılar ancak pek bir şey elde edemediler. Skyrim'de Malacath, Orkey - Eski Tokmak olarak da bilinir. Ysmir ile yaptığı savaşları efsanevidir.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator