Savaşçılar Loncasının Tarihçesi

Savaşçılar Loncasının Tarihçesi

Yazan: Anonim
Çeviren: Gökhan

İkinci Çağ'ın 283. yılında Potentate Versidue-Shaie bölünen bir imparatorlukla karşılaştı. Tamriel'in her köşesindeki vasal krallıklar isyanı yeni bir ivmeye ulaştırmış, artık hakimiyetine açıkça meydan okumaya başlamışlardı. Vergi vermeyi reddediyorlar ve toprakların her tarafında imparatorluk garnizonlarına saldırılar düzenliyorlardı. Şafakyıldızı kalesinin yıkılmasıyla birlikte Potentate kalenin güneyinde buluşup Bardmont Konseyi olarak adlandırılan İmparatorluk Konseyi'ni topladı, sıkıyönetim ilan etti. Tamriel'in prensleri ya ordularını dağıtacaklar ya da onun gazabıyla karşılaşacaklardı.

Sonraki otuz yedi yıl Tamriel tarihinin muhtemelen en kanlı yıllarıydı.

Versidae-Shaie (dikkat Versidue-Shaie değil) son kraliyet ordusunu da yok etmek için en iyi lejyonlarıyla birlikte imparatorluk hazinesinin son altınına kadar harcamak zorunda kaldı. Ama sonunda hayal bile edilemeyecek bir şeyi başardı. Tarihte ilk kez tüm Tamriel üzerinde tek bir ordu hakimdi ve bu ordu onun ordusuydu.

Ancak kısa sürede su yüzüne çıkan problemler de en az başarıları kadar şaşırtıcıydı. Potentate, savaş sebebiyle topraklarını fakirleştirmişti. Üstelik yenik krallıklar da hazinelerindeki son altınları savunma için harcamışlardı. Çiftçiler ve tüccarların da benzer şekilde sahip oldukları her şey harabeye dönmüştü. Savaştan önce prensler vergi ödemiyorlardı, şimdi ise ödeyemiyorlardı.

Savaştan karlı çıkan tek taraf suçlulardı. Hiçbir yerel kuvvetin ya da muhafızın olmadığı bir ortamda yakalanma korkusu olmadan kanunsuzca harabeleri yağmalıyorlardı. Bu, Akavir'in son düşman ordusunu yok etmeden çok önce öngördüğü bir krizdi ama başka seçeneği yoktu. Vasallarının yeniden kendi ordularına sahip olmalarına izin veremezdi ancak ülkede daha önce hiç görülmemiş bir anarşi endişesi derinleşmekteydi. Ordusu suçla savaşmaya çalışsa da merkezî otorite yeraltı dünyası için tehdit olmaktan çok uzaktı.

320 yılının şafağında Versidae-Shaie'nin akrabalarından biri, "Demir" Dinieras-Ves, bir grup yoldaşıyla birlikte Potentate'nin karşısına çıktı ve kiralık paralı askerlerden oluşan bir organizasyon şeması önerdi. Soylular tarafından düzenli ordunun yerini alması için kiralanacaklardı. Görev geçici olacak ve ödemeden belli bir yüzde Potantate'nin yönetimine aktarılacaktı. Böylece Versidae-Shaie'nin iki büyük yarasına da merhem olacaklardı.

Böylece önceleri Syffim sonra da "askerler" anlamındaki Tsaeşci olarak bilinen ve bugün Savaşçılar Loncası denilen organizasyon doğmuş oldu.

"Demir" Dinieras-Ves ilk olarak organizasyonun tamamen Akavir sakinlerinden oluşması gerektiğine inanıyordu. Bu inancı hiçbir tarihçi tarafından iddia edilmese de dürtüleri sık sık tartışıldı. Geleneksel ve basit açıklama şöyleydi ki, o yurttaşlarını iyi tanıyordu, onlara güveniyordu ve onların kazanç için dövüşme geleneklerinin işe yarayacağına inanıyordu. Diğerleri bir sebebe dayanarak o ve Potentate'nin örgütü beş yüz yıl önce başlayan Tamriel'in fethini başarıyla sonlandırmak için kullandıklarına inanıyordu. Birinci Çağ'ın 2703. yılında Akavir Tamriel'e saldırdığında Reman Hanedanı tarafından püskürtülmüşlerdi. Şimdi ise tahtta Potentate vardı ve Dinieras-Ves'in entrikalarıyla yerel ordular da artık Akavir idi. Savaşarak yapamadıklarını şimdi sabır ile başarmışlardı.

Asıl nokta, halbuki genel olarak akademikti. Syffim, Cyrodill etrafındaki krallıklarda kurulmuş olsa da örgütte yerlilere de ihtiyaç duyulduğu kısa sürede ortaya çıktı. Problemin bir kısmı yapılacak iş için yeterli Akavirli olmamasıydı. Diğer kısmıysa "Yılan Adam"ın görev aldığı bölgenin coğrafyasını ve politikasını anlamamasıydı.

Syffrim'de Akavirli olmayanlara da ihtiyaç duyulduğu kesinleşmişti. Böylece yılın ortalarında üç Kuzeyli, bir cenk büyücüsü, bir izci ve bir savaşçı örgüte kabul edilmişti.

Adı zamanın tozlarına karışmış bu şövalye aynı zamanda muhteşem bir zırhçıydı ve muhtemelen Dinieras-Ves'den sonra örgüte en çok faydası dokunan kişiydi. Pek çok kez belirtildiği gibi Akavirliler, özellikle de Tsaesci silahlardan zırhtan anladıklarından daha çok anlıyorlardı. Kendileri giyemeseler bile şövalye diğer Syffrimlere rakiplerin zırhlarındaki zayıf noktaları öğretebiliyor, bir omuzlukta ve bir zırhta kaç eklem yeri olduğunu gösterebiliyor, Aketonlar ve Armkachenler, Görgetlar ve Gliedshrimler, Paletteler ve Pasguardlar, Tabardlar ve Tassetteler arasındaki farkları anlatabiliyordu.

Bu bilgilerle eşkıyaları alt etmek konusunda az sayılarıyla yapabileceklerinden çok daha fazlasını başardılar. Tarihçiler arasında Birinci Çağ'da Akavirliler arasında tek bir Kuzeyli zırhçı olsaydı işgalde başarılı olacaklarına dair şakalar yapılır olmuştu.

Sonuç olarak tüm bu ilgi üç yabancının Syffim'deki başarıları örgüte yeni yerlilerin katılmasına ön ayak oldu. Dinieras-Ves, yıl sona ermeden örgütünü tüm imparatorluğa yaymıştı. Genç adamlar ve kadınlar pek çok sebepten dolayı –sefillikten, macera arayışından, eşkıyaların saldırısına uğramış tanıdıklarına yardım etmek için– kitleler halinde örgüte katıldılar. Eğitildiler ve kendi bölgelerinde muhafızların, askerlerin yerine hızla aristokrasinin problemlerini çözmek için kullanılmaya başladılar.

Syfimm'in suçla ve yerel canavarlarla mücadelesindeki başarısı Potentate Versidae-Shaie'i o kadar etkiledi ki, imparatorluğun izin verdiği diğer loncalardan temsilciler kabul etti. Çok daha önce kurulmuş olsa da Büyücüler Loncasına yönetim hep şüphe ile bakmıştı. İkinci Çağ'ın 321. yılında Loncalar Kanunu ile Büyücüler Loncasıyla birlikte düşünürler, zırvalar, fahişeler, katipler, mimarlar, biracılar, şarapçılar, dokumacılar, fare avcıları, kürkçüler, aşçılar, astrologlar, tıpçılar, terziler, ozanlar, avukatlar ve Syffim loncaları resmî olarak tasdik edildi. Sözleşmede Syffim artık bu isimle değil Savaşçılar Loncası olarak yer alıyordu. Tüm loncalar ve üçüncü ve dördüncü çağlarda diğer onaylananlar da dahil, Tamriel halkına getirecekleri yararı bilen Cyrodiil İmparatorluğu tarafından korunacak ve kollanacaktı. Tüm loncalar işletmelerini imparatorluk topraklarına yaymak için ödemeler yapacak, imparatorluk loncaların varlığıyla güç kazanacak ve hazine sandıkları yeniden dolmaya başlayacaktı.

Versidae-Shaie'in Lonca Kanunundan üç yıl sonra ölmesiyle veliahtı Savirien-Chovak yerel ordularda reform yapılmasına izin verdi. Savaşçılar Loncası artık yerel aristokrasinin esas ordusu değildi ancak artık işlevi ve değeri şüphe götürmez bir durumdaydı. Elbette daha önce de geçmişte zenginlik ve şöhret peşinde koşan başkaları da olmuştu fakat pek çok tarihçi için Dinieras-Ves hayatını ün ve zenginlik için riske atan kadın ve erkeklerin, modern macera ruhunun atası sayılır.

Böylece hepsinin Savaşçılar Loncasına minnet borçları vardı. Sadece üyelerine değil, yasalar dahilinde ücret karşılığı güçlü kollar sunan tarafsız politikasıyla yardım edilmiş insanlara da. Onlar olmadan loncalar olmayacaktı, hiçbiri. Hatta tartışmaya açık olmakla birlikte özgür maceracılar için bir model bile olmayacaktı.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily