Shezarr ve İlahlar

Shezarr ve İlahlar

Yazan: Faustillus Junius
İmparatorluk Kütüphanesi Antik İlahiyat ve Paleonumeroloji Bölümü Yardımcı Sorumlusu

Çeviren: Kadir Tepe

Shezarr'ın Cyrodiil tanrıları arasındaki yeri çoğunlukla yanlış yorumlanmaktadır. O ve binlerce diğer ilahın İmparatorluk Şehri'nde oldukça büyük tarikatları var. Shezarr özellikle Batı Koloviyan uygarlıklarında saygı görür ama orada ona Shor derler çünkü Batı kralları tereddütsüz ve dinî olarak Kuzeylidir.

Shezarr'ın ilahlarla olan belirsiz ilişkisi (ona çoğu zaman "kayıp kardeş" denir) Aziz Alessia, sözde Cyrodiil'in Köle Kraliçesi, ilk Cyrodiil İmparatorluğunun kurucu figürü ile başlar. Heartland'deki Cyrodiilli-Kuzeylilerin en eski hikayelerinde, Shezarr, Ayleidlerle (Heartland Yüce Elfleriyle) insanlık adına savaşır. Sonra bilinmeyen bir sebepten ötürü ortalıktan kaybolur (büyük ihtimalle başka bir yerdeki insanlara yardım etmeye) ve onun önderliği olmadan Ayleidler insanları üstün gelip onları esir alır.

Kölelik nesiller boyunca sürer. Bölünmüş insanlar sonunda ustalarının ulusal tanrılarına saygı duymaya başlar ya da en azından Yüce Elflerin dinî ibadetlerini kendi adetlerine yeterince uygulayıp asimile olurlar ki iki ırk birbirinden seçilemez hale gelir.

İlk Çağ'ın 242. yılında Alessia, yarı tanrı sevgilisi Morihaus ve meşhur Pelinal Beyazçember önderliğinde Cyrodiilli insanlar isyan etti. Skyrim ordularını Güney'in Köle Kraliçesine ödünç verince, devrim başarıya ulaştı ve Ayleid hegemonyası çabucak tahtından indirildi. Kısa bir süre sonra Ak Altın Kule Alessia'nın kuvvetlerince ele geçirilmiş ve Alessia ivedi bir şekilde kendini Cyrodiil'in ilk imparatoriçesi ilan etmişti. Anlaşmanın bir parçası da onun Akatosh'un baş rahibesi olmasını gerektiriyordu.

Akatosh bir Altmer tanrısıydı ve Alessia'nın halkı Elf tanrılarına tapmaktan henüz vazgeçmemişti. Alessia kendini çok hassas bir politik durumda buldu. Kuzeylileri müttefiki olarak tutması gerekiyordu fakat onlar (o zamanlarda) Elf tanrılarına duyulan hayranlığa şiddetle karşıydı. Öte yandan, Alessia bir daha devrim olabileceğinden korktuğu için halkını Kuzeyli tanrılara tapmaya zorlayamazdı. Bundan ötürü tavizler verildi ve İmparatoriçe Alessia yeni bir din kurdu. Kuzeyli ve Altmer tanrılarının iyi araştırılmış ve zarif bir sentezi olan bu dinin adı Sekiz İlah'tı.

Bunun sonucunda Shezarr'ın değişmesi gerekti. Artık eskilerin kana susayan Altmer karşıtı savaş lordu olamazdı. Ama tamamen de yok edilemezdi yoksa Kuzeyliler onun hükümdarlığından desteğini çekerdi. Sonunda Shezarr "tüm insanlığın içindeki girişimci ruh" olmak zorunda kaldı. Bu Shor'un zayıfça gizlenmiş, yontulmuş versiyonu olsa da Kuzeyliler için yeterince iyi bulundu.

Tiber Septim'in neden Shezarr'ı Aldmeri Hükümdarlığına karşı diriltmediği konusuna gelince sadece tahmin edebiliriz ki o zamanlarda Alessia Örgütü'nün yaptığı çılgınlıkların hatıraları (Ejder Bozumu, Adaletin Savaşı, Gelnumbria Bataklıkları'ndaki bozgun) imparatorluk tacı için giriştiği mücadelesine zarar verirdi.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator