Silah Kılavuzu

Silah Kılavuzu

Bu kılavuz General Warhaft tarafından imparatorluğun hizmetindeki bütün görevlilere silahlar hakkında kılavuzluk etsin diye gönderilmiştir.

Çeviren: Cemre Serpal

Hiç şüphesiz bir askerin silahları onun kabiliyetini yansıtır. Hançer, kısa kılıç, uzun kılıç ve çift taraflı kılıç kullananlara keskin silahlar kabiliyeti önerilir. Savaş baltası, gürz, balta ve balyoz kullanmayı arzulayanlar ise körelmiş silahlar kabiliyetine çalışmalıdır. Pek bilgisi olmayanlar için balta ve balyoz benzer gözükmeyebilir ama iki türdeki silahlarda da kullanılan ahenk, kullanım şekli ve gereken fiziksel kuvvet benzerdir. Yay ile ise sadece nişancılık kabiliyeti olanlar uğraşmalıdır.

Bu silahların pek çoğu savaşta bir kalkan ile kullanılır. Çift taraflı kılıç, savaş baltası ve savaş baltası ise iki elli kullanım gerektirir. Bu tip silahlar en çok ağır zırhlı şövalyeler, vahşi savaşçılar ve pusucu savaşçılar tarafından kullanılır.

Asırlardır pek çok maddeden silah yapılmıştır ve tüm maddeler ağırlık, sağlamlık ve fiyat konusunda farklılık göstermiştir. Bu maddeler az sonraki listede en ucuz ve istenmeyen başta olmak üzere sıralanmıştır: Demir], çelik, gümüş, Cüce işi, Elf işi, kristal, abanoz ve son olarak Daedra işi. Bazı silahtarlar doğru bir şekilde gümüş silahların çelik silahlardan daha az sağlam olduğunu söylüyor; yine de gümüş silahların hayalet, tayf ve bazı Daedra canavarları üzerindeki eşsiz zarar verme yeteneği tartışılamaz.

Yaylar aynı maddelerin ince tabakalı olarak kat kat konması ile oluşturulabilir. Bu sayede daha iyi bir gerilme ve daha güçlü bir çekiş sağlanır. Ok için kullanılan malzemeler, özellikle de okun başı için kullanılanlar kütlesini ve etkisini değiştirebilir. Bu yüzden de silahın en fazla verebileceği zarar için kullanılan yay ve okun kalitesi birlikte alınır.

Tılsımlı silahlardan her masal ve şarkıda bahsedilir. Bu tür silahlarda bulunan sihir bir düşmanla temasa geçene kadar faaliyet göstermez. Tılsım, silah düşmana temas eder etmez etkisini gösterir ve hedefte acı ile yaraya sebep olur. Yaylardaki tılsımlar ok serbest bırakılınca oka geçer. Okun kendisinin de bir tılsımı var ise o zaman ok iki tılsımı birden taşır ve ikisini de hedefe vuruş anında teslim eder.

Tılsımlı bir silahın kısıtlı bir büyü haznesi vardır. Her vuruş bu hazneden biraz götürür, ta ki tümü kuruyana kadar. Tılsım, ruh cevheri ile gizemli süreçler sonrası tekrar elde edilebilir. Cevherdeki ruhun gücü ne kadar fazlaysa nesnede o kadar çok büyü elde edilir.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily