Zaman Tüneli Serisi

Zaman Tüneli Serisi

1. Bölüm: İnsanlardan Önce

Yazan: Shimereneli Aicantar
Çeviren: Mehmet Kardaş
Düzenleyen: Bedirhan Köse

İnsanlar Tamriel'i yönetmeden ve tarihçiler yönetenlerin yaptıklarını kayıt etmeye başlamadan önce dünyamızda gerçekleşen olaylar sadece mit ve efsanelerden ve de Yüce Dokuzların öğretileriyle bilinebilirdi.

Kolay olması için tarihçiler, bu tarih öncesi eski çağları iki geniş zaman periyoduna ayırırlar: Şafak Çağı ve Meretik Çağ.


* Şafak Çağı *

Şafak Çağı ölümlülerin zamanı başlamadan önce tanrıların marifetlerini gösterdikleri dönemdir. Şafak Çağı Adamantine Kulesi'nin kurulması nedeniyle dünyadan tanrıların ve büyülerin çekilmesi ile son bulur.

"Meretik" terimi Kuzeyli dilinde "Elfe/Elflere ait" manasına gelmektedir. Meretik Çağ tanrıların ve büyünün yeryüzünden Adamantine Kulesi'nin kurulmasından dolayı çekilmesi ile başlar ve Kuzeyli Ysgramor'un Tamriel'e gelmesi ile sona erer.

Aşağıda anlatılanlar Şafak Çağı'nda meydana gelmiştir ve bize ulaştığı kadarıyla kronolojik olarak verilmiştir.

Evren, Anu ve Padomy tarafından Aurbis'ten [kaos ya da bütünlük] yaratıldı. Akatosh (Auriel) oluştu ve zaman başladı. Tanrılar (et'Ada) ortaya çıktı. Lorkhan tanrıları ölümlüler diyarı Nirn'i yaratmaya ikna etti ya da kandırdı. Ölümlüler diyarı bu dönemde büyü dolu ve oldukça tehlikeliydi. Tanrılar hareket ettikçe ölümlü toprakların fiziksel yapısı hatta zamanın olmadığı varlığın devamı bile dengesizleşiyordu.

Ölümlü dünyanın mimarı Magnus tasarıyı sonlandırmaya karar verdi. Tanrılar Adamantine Kulesi'nde [Direnni Kulesi, Tamriel'in bilinen en eski yapısı] toplandı ve ne yapılması gerektiğine karar verdiler. Birçokları Magnus'la beraber gitti. Diğerleri de kalabilmek için kendilerini başka formlara çevirdiler (Ehlnofey). Lorkhan tanrılar tarafından ölümlüler diyarına sürülmüştü ve kalbi çıkarılıp kuleden atılmıştı. Düştüğü yerde ise bir volkan ortaya çıkmıştı. Magnus (mitolojik anlamda) gidince evren dengeli hale geldi. Elflerin tarihi başlamış oldu (MÇ 2500).


* Meretik Çağ *

Meretik Çağ, Kuzeyli bilgeler tarafından kendi zamanlarının başlangıcından -İlk Çağ'ın sıfırıncı yılı olarak kayıtlara geçmiş olan Camoran Hanedanının kuruluşu- geriye doğru giden bir dizi tarihten oluşur. Buradaki Meretik Çağ'ın tarih öncesi olayları geleneksel Kuzeyli meretik tarihlere göre verilmiştir. En eski meretik zaman Kral Harald'ın bilgeleri tarafından belirtilmiş olan MÇ 2500'e -Kuzeyli hesabına göre zamanın ilk yılı. Meretik Çağ MÇ 2500'den MÇ 1'e, Camoran Hanedanının kurulmasından ve Ak Altın Kule'nin bağımsız bir devlet olarak yerleşmesinden bir yıl öncesi- kadar uzanır.

Kral Harald'ın ozanlarına göre, MÇ2500 Ulu Kaya'daki Balferia Adası'nda Adamantine Kulesi'nin kurulduğu yıldı. (Bu hemen hemen bazı basılmamış Elf günlüklerinde değinilen tarihlere denk gelmektedir.)

Erken meretik dönemlerde Tamriel'in yerli yaratık halkı -Khajiit, Argonyalı, Ork ve diğer yaratık halklarının ataları- birbirlerinden ayrı topluluklar olarak yaşadı.

Meretik Çağ'ın ortalarında, Aldmeri (Elf kökenli ölümlüler) mültecileri yıkılmış ve artık kayıp olan kıtaları Aldmeris'i (Eski Ehlnofey olarak da bilinir) terk ettiler ve Tamriel'in güneybatısına yerleştiler. İlk koloniler tüm Tamriel sahili boyunca adalara dağılmıştı. Sonraları güneybatının ve merkezî Tamriel'in verimli alçak arazilerinde ilk iç yerleşim yerleri kuruldu. Yaratık halkın Elflerle karşılaştığı yerlerde gelişmiş, akıllı ve teknolojik olarak daha ileri olan Aldmeri halkı ilkel yaratıkları ormanlara, bataklıklara, dağlara sürüyordu. Adamantine Kulesi güçlü ve seçkin Aldmeri klanı Direnniler tarafından tekrar bulunup ele geçirilmişti. Yaztutan Adalarında Kristal Kule ve ardından Cyrodiil'de Ak Altın Kule inşa edilmiştir.

Yine Meretik Çağ'ın ortalarında, Aldmeri gezginler Vvardenfel sahilinin haritasını çıkarmış, Ald Redaynia, Bal Fell, Tel Aruhn ve Rüzgartepe'deki Tel Mora'da İlk Çağ'ın Yüce Elf büyücü kulelerinin yapıldığını ortaya çıkarmıştı. Yine bu dönemde, Ak Altın Kule'nin (günümüz Cyrodiil'inde) etrafındaki ormanlık alanlarda ilk Ayleid [Vahşi Elfler] yerleşim birimleri ortaya çıkmaya başlamıştı. Anakara Yüce Elfleri olarak da bilinen Vahşi Elfler, Şafak Çağı'nın büyülerini ve Ehlnofey lisanını biliyorlardı. Söylenenlere göre anakaranın Yaztutan Adalarının hükümranlığından gelen uzun iletişim hatları, Cyrodiil'i etkili bir şekilde Kristal Kule'deki yüce krallardan bihaber kılmıştı.

Orta Meretik Çağ'ın sonları Yüce Velothi Kültürü dönemi olarak bilinir. Modern Dunmer'ın ataları olan Kimerler ya da Kara Elfler dinamik, hırslı ve uzun bir yaşama sahip, atalarına tapan bir Elf klanıydı. Kimer klanları Kahin Veloth'un izinden Elf vatanlarından güneybatıya doğru ilerleyip şimdi Rüzgartepe olarak bilinen topraklara yerleşmişlerdir. Dünyevi ve dinle alakası olmayan Dwemer kültürlerini küçük gören Kimerler ayrıca Dwemerların toprak ve doğal kaynaklarına da göz dikmişti. Bunun için yüzyıllarca onları ufak isyan ve bölgesel tartışmalarla birbirlerine düşürdüler. Dwemerlar, özgür düşünen ve münzevi bir hayat yasayan Elf klanları olarak kendilerini bilim, simya ve mühendisliğin gizemlerine adayarak Skyrim ve Rüzgartepe'yi ayıran dağ serisinde (sonrasında Yalvaç Dağları olarak isimlendirilmiştir) yer altı şehirleri kurmuşlardır.

Geç Meretik Çağ Velothi kültürünün düşüşe geçmesi ile bilinir. Bazı Velothiler yıkılmakta olan ya da terk edilmiş Velothi kulelerinin yakınlarındaki köylere yerleşti. Bu dönemde Velothi kültürü Vvardenfell Adası'ndan kayboldu. Bilinen en erken Dwemer mülkiyet kolonileri bu dönemde görülür. Yozlaşmış Velothi, kabilesel kültürler haline dönüştü ve bu da zamanla ya Rüzgartepe'nin büyük ailelerinden biri haline geldi ya da barbar Ashlander kabileleri olarak kaldı. Bu kabilesel kültürün bilinen tek yaşayan izleri Vvardenfell Adası'na yayılmış Velothi kuleleri ve Ashlander yerlileridir. Tamriel sahilindeki asil İlk Çağ Yüce Elf büyücü kuleleri de hemen hemen bu dönemde terk edilmişlerdir.

Geç Meretik Çağ'da, "Nedik halk" olarak bilinen ilk ilkel insanlar Atmora (Altmora ya da Aldmeris'deki Büyük Ağaçlar olarak da bilinir) kıtasından Kuzey Tamriel'e göç edip yerleşmiştir. Tamriel'e yerleşmek için gelen büyük filonun lideri Kuzeyli kahramanı Ysgramor, Elf prensiplerine dayanan Kuzeyli dilinde ilk runik çeviriyi yapan kişidir ve bu yüzden ilk insan tarihçisi olarak kabul edilir. Ysgramor'un filosu Skyrim'in Kırık Burun'unun en kuzey ucunda Hsaarik Başı'nda karaya ayak basmıştır. Elfler insanları Gözyaşı Gecelerinde oradan sürmüş ancak Ysgramor kısa bir süre sonra beş yüz yoldaşı ile geri dönmüştür.

Ayrıca yine Geç Meretik Çağ'da efsanevi ölümsüz kahraman, savaşçı, büyücü ve kral gibi değişik sıfatlar ithaf olunan Pelinal Beyazçember, Harrald Kıllı Pantolon, Ysmir, Tilki Hans gibi birçokları Tamriel'i dolaşmış, ordular toplayıp yeni toprakları fethetmiş, yönetmiş ve sonra tekrar ülkesini terk ederek amaçsızca dolaşmaya devam etmiştir.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation